Rapport

Bruk av dyr i forsøk 2016

En oversikt over bruk av forsøksdyr i 2016, basert på rapporter fra forskere og forsøksdyrvirksomheter.

Publisert
Fil
Bruk av dyr i forsøk 2016 (PDF)