Rapport

Zoonoserapporten 2021

Zoonoserapporten dokumenterer forekomsten av zoonoser hos mennesker, dyr og i mat i Norge. Rapporten for 2021 viser at situasjonen i Norge er stabil, og at zoonotiske sykdommer generelt har begrenset betydning for dyrehelsen og folkehelsen her i landet.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Zoonoserapporten sammenstiller tilgjengelige data om forekomst av rapporteringspliktige zoonoser hos mennesker og dyr, samt overvåkingsprogrammer for forekomst av zoonotiske agens hos levende dyr, i animalske produkter og fôrvarer.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Zoonoserapporten dokumenterer forekomsten av zoonoser hos mennesker, dyr og i mat i Norge.

Forekomsten av zoonoser er i hovedsak stabil og har liten betydning for folkehelsen og dyrehelsen i Norge. Forekomsten av zoonoser er også lav sammenliknet med mange andre europeiske land. Hos mennesker ser man i tillegg en nedgang som tillegges effekt av reiseforbud og andre restriksjoner i forbindelse med COVID pandemien. Påvisning av zoonotiske agens i fjøs, dyrefôr og animalske matprodukter er også stabilt lav i Norge sammenliknet med mange europeiske land.

Hva fant vi?

Forekomsten av zoonoser er i hovedsak stabil og har liten betydning for folkehelsen og dyrehelsen i Norge. Forekomsten av zoonoser er også lav sammenliknet med mange andre europeiske land. Hos mennesker ser man i tillegg en nedgang som tillegges effekt av reiseforbud og andre restriksjoner i forbindelse med COVID-pandemien.

Påvisning av zoonotiske agens i fjøs, dyrefôr og animalske matprodukter er også stabilt lav i Norge sammenliknet med mange europeiske land.

Hvem utførte oppdraget?

Zoonoserapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Fil
The Norwegian Zoonoses Report 2021 (PDF)