Til hovedinnhold
Søk
Tilsynsrapport

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte mars 2019 en felling av bukker i sone 2 Nordfjella. Mattilsynet førte tilsyn med fellingsaktiviteten, både når det gjaldt dyrehelse og dyrevelferd.

Faglig oppdatert
Hva ble undersøkt?
  • at rutinene for å hindre smittespredning ble fulgt
  • at rutiner for å sikre sporbarhet for skrott og hode ble fulgt
  • skuddskader hos felte dyr
  • hold, sjukdom og skader hos felte dyr
Tidsrom
Mars 2019
Hva lette vi etter?

Vi sjekket hvordan fellingslagene ivaretok dyrevelferden under felling, skuddtreff på dyrene, og forholdene på mottaksanlegget.

Hva fant vi?

Konklusjonen er at rutinene for å forebygge smittespredning er fulgt og at dyrevelferden under uttaket har vært akseptabel.

Fil
Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella (PDF)