Til hovedinnhold

Paramyxovirus­infeksjon hos tamduer

Status

Sykdommen forekommer over hele verden. Det siste tilfellet på tamduer i Norge var i 2011.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Paramyxovirus-1-infeksjon på tamduer er en alvorlig virussykdom. Viruset ligner på Newcastle disease-viruset som angriper annet fjørfe, men gir som oftest et mindre dramatisk sykdomssforløp på tamduer.

Paramyxovirus-1-infeksjon er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Utbrudd vil bli bekjempet ved avliving og destruksjon av alle duene i flokk med syke duer.

Symptomer

Hos duer ytrer sykdommen seg som oftest ved sentralnervøse symptomer som bevegelsesvansker, lammelser i beina, sirkelgang og vridning av halsen.

I Norge er det påbudt å vaksinere alle duer som deltar i konkurranser, utstillinger etc. samt alle duer i flokken de kommer fra.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.