Til hovedinnhold

Status

Sykdommen er aldri påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Kugalskap kalles også bovin spongiform encefalopati (BSE). Sykdommen smitter flere dyrearter og i sjeldne tilfeller også mennesker. Kugalskap ble påvist for første gang i Storbritannia i 1986.

Sykdommens alvorlighet har medført at det er etablert en rekke overvåkings- og kontrolltiltak for å hindre smitteoverføring til mennesker og dyr. Disse tiltakene har hatt god effekt og forekomsten av sykdommen har sunket betraktelig.

Kugalskap er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Hvordan smitter sykdommen?

Årsaken til sykdommen er at storfe via fôret får i seg en spesiell type proteiner som kalles prioner. Smittestoffet brytes ikke ned i kroppen og samler seg i sentralnervesystemet. Det tar lang tid, vanligvis mellom fire og syv år fra et storfe utsettes for smittestoffet fram til sykdommen utvikles.

Hvordan sykdommen først oppstod, er ikke sikkert.  Etter at de første tilfellene ble oppdaget i Storbritannia i 1986 har det imidlertid vist seg at spredning av sykdommen skjedde ved at dyrene fikk i seg smitte ved å spise fôr som inneholdt kjøtt- og beinmel produsert av døde drøvtyggere som hadde hatt sykdommen.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Hos mennesker som har spist kjøtt fra storfe med kugalskap kan det utvikles en sykdom som kalles Creutzfeldt Jakob (vCJD). Denne sykdommen har forekommet nesten bare i Storbritannia.