Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Kennelhoste

Kennelhoste er en svært smittsom sykdom i øvre luftveier hos hund. Ulike virus og bakterier kan være involvert når hunder får kennelhoste. Dersom hunden får kennelhoste, er det ofte Canine parainfluenzavirus, Canine adenovirus og bakterien Bordetella bronchiseptica som er involvert.

For de fleste hunder vil sykdomsforløpet være mildt, men noen kan bli alvorlig syke i forbindelse med kennelhoste. 

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber, nedsatt almenntilstand eller irritasjon i luftveiene med produktiv host, bør du alltid kontakte veterinær. 

 

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?