Til hovedinnhold

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Kennelhoste

Kennelhoste er en svært smittsom sykdom i øvre luftveier hos hund. Ulike virus og bakterier kan være involvert når hunder får kennelhoste. Dersom hunden får kennelhoste, er det ofte Canine parainfluenzavirus, Canine adenovirus og bakterien Bordetella bronchiseptica som er involvert.

For de fleste hunder vil sykdomsforløpet være mildt, men noen kan bli alvorlig syke i forbindelse med kennelhoste. 

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber, nedsatt almenntilstand eller irritasjon i luftveiene med produktiv host, bør du alltid kontakte veterinær. 

 

Symptomer

Hunder som blir smittet med kennelhoste kan få hosteanfall og brekninger 3–5 dager etter smitte. Du som eier hunden kan ofte få inntrykk av at hunden har satt noe i halsen. Enkelte hunder får noe nedsatt allmenntilstand, men dette er vanligvis forbigående.

 

Hvordan smitter sykdommen?

Kennelhoste er svært smittsomt, og forekommer oftest der flere hunder har kontakt med hverandre. Kennelhoste smitter ved direkte nese-til-nese kontakt eller via små spyttdråper når smittede hunder hoster. Smitten kan også overføres mellom hunder hvis de deler utstyr som vann- og matskåler, leker og lignende.

Vaksiner mot kennelhoste er ikke blant kjernevaksinene til hund. Hunder som ofte omgås andre hunder, kan ha fordel av å være vaksinert. Vaksinerte hunder får som regel et mildere sykdomsforløp. 

Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen smitter ikke til mennesker.