Til hovedinnhold

Infeksiøs bovin rinotrakeitt (IBR) / infeksiøs pustular vulvovaginitis (IPV)

IBR og IBP er sykdommer som rammer storfe. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Bovint herpesvirus (BHV-1) kan forårsake milde til alvorlige syndromer hos storfe i alle aldre. 

IBR er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Viruset angriper de fleste kroppens organer og kan gi mange ulike symptomer som eksempelvis lungeproblemer, aborter, hjerneaffeksjoner og infeksjoner i kjønnsorganer. 

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset kan ligge latent i lengre tid for så å aktiveres ved ulike former for stress. Disse dyrene blir da smittespredere.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Det foreligger ikke noen helserisiko for menneske.