Hva gjøres for å bekjempe fugleinfluensa i Europa?

EU-kommisjonen har utarbeidet særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot høypatogen fugleinfluensa.

Faglig oppdatert

Bestemmelsene skal begrense smittespredning under utbrudd av sykdommen i EØS-området.

Beslutningen heter (EU) 2023/2447, og er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Denne beslutningen endres ofte for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbruddet.

Se EU-kommisjonens nettsider EUR-Lex - 32023D2447 - EN - EUR-Lex (europa.eu) for å finne den sist oppdaterte beslutningen. Klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Du kan også lese mer fra EU-kommisjonen på siden Avian influenza.

Regelverk

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften