Til hovedinnhold

Bovin respiratorisk syncytial virus (BRSV)

BRSV er en virussykdom som rammer storfe. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

BRSV er et virus som gir luftveisinfeksjon hos storfe. BRSV er et av de mest smittsomme luftveisvirus hos storfe.

BRSV er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Symptomer på sykdommen opptrer fra 2 til 11 dager etter at dyret er smittet. Vanlige symptomer er hoste, utflod fra nese, som det i enkelte tilfelle kan blod i, feber, nedsatt matlyst og redusert melkeproduksjon. Syke dyr er utsatt for å få bakterielle infeksjoner i forbindelse med sykdommen, som blant annet kan gi alvorlig lungebetennelse.

Det er som oftest ungdyr som får sykdommen, men i besetninger som ikke tidligere har hatt kontakt med viruset kan også voksne dyr bli syke.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen spres fortrinnsvis mellom besetninger ved direkte kontakt med andre dyr. Viruset kan også i sjeldne tilfeller overføres fra dyr til dyr og fra besetning til besetning via personer og gjenstander. Smitten sprer seg raskt innen en besetning. Infiserte dyr kan bære viruset i lang tid også etter at alle sykdomstegn er borte. Smitte kan derfor overføres fra friske smittebærere.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til andre dyr eller til mennesker.