Til hovedinnhold

Mattilsynet fører tilsyn med dyrehelsepersonell

Mattilsynet fører tilsyn med at dyrehelsepersonell følger regelverket i virksomheten sin. Regelverket definerer "dyrehelsepersonell" som veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere.

Publisert

Vi fører både planlagte tilsyn og tilsyn for å følge opp meldinger vi har mottatt om mulige pliktbrudd. Det er som regel Mattilsynets avdelingskontorer som gjennomfører tilsynene. Regelverket vi følger opp er dyrehelsepersonelloven og forskriftene som hører til den.

Hvis Mattilsynet avdekker regelverksbrudd ved tilsynene, kan vi følge opp bruddene ved å pålegge dyrehelsepersonellet å endre sin virksomhet slik at denne blir i samsvar med loven.

Alvorlige, omfattende eller gjentatte regelverksbrudd kan føre til at vi gir dyrehelsepersonellet en advarsel, eller at vi tar fra dem sin rekvireringsrett eller autorisasjon. Vi kan også politianmelde forholdet. 

Når Mattilsynet fatter vedtak i forbindelse med tilsyn, kan dyrehelsepersonellet klage på vedtaket.

Regelverk