Til hovedinnhold

All privat import av legemidler til dyr uten gyldig resept er forbudt

Alle legemidler som brukes til dyr i Norge skal som hovedregel være anskaffet gjennom et norsk apotek eller apotek i EØS-land, eventuelt utlevert av veterinær i forbindelse med behandling. 

Publisert

Det er ikke tillatt å importere legemidler til dyr selv uten resept utstedt av en autorisert veterinær i Norge eller andre EØS-land, verken ved at man tar med seg legemidlene hjem når en er på reise eller ved kjøp via nettapoteker og lignende i utlandet. Disse legemidlene kan være falske og ulovlige og utgjøre en betydelig helserisiko. Forbudet gjelder for legemidler til alle dyr, også kjæledyr.

Legemidler til matproduserende dyr 

For legemidler til matproduserende dyr gjelder strenge regler for hvilke legemidler som kan benyttes, hvem som kan iverksette behandling, tilbakeholdelsesfrister, hvordan legemidlene skal være anskaffet og hvordan legemiddelbruken skal dokumenteres. Dette er regulert i lov om legemidler som gjennomfører legemiddelforordning (EU) 2019/6. Dersom ulovlig importerte legemidler benyttes til matproduserende dyr, kan dette medføre at et dyr, eller en hel besetning, ikke lenger kan benyttes til matproduksjon, selv etter en lang tilbakeholdelsestid. 

Legemidler til kjæledyr 

En del anti-parasittmidler er ikke reseptbelagt i mange land. Dette gjelder for eksempel legemiddelet som brukes mot revens dvergbendelorm i Sverige.  I tillegg er noen legemidler som ikke er reseptbelagt i andre land billigere enn i Norge. Det kan derfor være fristende for mange å kjøpe med seg slike legemidler når de er på handletur i Sverige, men dette er altså ikke tillatt.

Falske legemidler kan skape alvorlige helseproblemer for dyr

I tillegg finnes det også en del falske legemidler fra enkelte land som inneholder andre aktive substanser eller i andre mengder enn det som oppgis. Disse kan gi alvorlige bivirkninger. 

Mattilsynet anbefaler at du er spesielt oppmerksom på nettbutikker som tilbyr reseptpliktige legemidler til dyr for salg direkte til deg som forbruker uten at resept legges inn. Denne praksisen er ikke i tråd med lov om legemidler til dyr i Norge. Dermed, anses en slik handel et lovbrudd både om det ser ut til at medikamentene kommer fra et lager i Norge eller lager i andre land. 

Les mer om reglene her: Import og salg av legemidler (legemiddelverket.no) 

Regelverk

Legemiddelforordningen EU 2019/6