Krav til drikkevann i skip

Skip under norsk flagg må forholde seg til norsk regelverk uansett hvor i verden de befinner seg. Dette gjelder også for drikkevannsforsyningen.

Publisert

Kvalitetskrav til drikkevann i skip fremkommer av drikkevannsforskriften. Siden vannforsyningen til sjøs er noe annerledes enn til lands, reises det enkelte spørsmål ved hvordan drikkevannsforskriften kommer til anvendelse på skip.

Tilsyn med drikkevann i skip

Skip kontrolleres i samsvar med ILO-konvensjon 178 (regjeringen.no). Mattilsynet fører tilsyn med drikkevannet ombord.

Nyttige lenker

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (fhi.no)

WHO - guide to ship sanitation (who.int)