Til hovedinnhold
Rapport

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner

I juli 2019 fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en oversikt over tilstanden på drikkevannsområdet i Norge.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Analyse av rådata fra private og offentlige vannforsyningssystemer, som Mattilsynet samler inn årlig. I tillegg ble en spørreundersøkelse med tema investeringsplaner og utfordringer for drikkevann sendt til alle landets kommuner.

Tidsrom
8. juli - 31. oktober 2019 (analyse av data for 2018)
Hva lette vi etter?

En vurdering av områder innfor drikkevannsforsyning der det er tilstrekkelig datatilgang til å gjøre en god vurdering av tilstanden.

Hva fant vi?

Konklusjonen i rapporten:

  • Fokuset på utbedring og oppgradering av distribusjonssystemet for drikkevann må økes. Generelt må mange øke innsatsen for å redusere lekkasjeandelen. Samtidig er det viktig at planene er tilpasset lokale forhold.
  • Beredskapen må styrkes, herunder leveringssikkerheten. Alle vannverkseiere må utarbeide robuste og oppdaterte beredskapsplaner, og øve på disse.
  • Det bør opprettes en nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder. Mattilsynet påpeker også at løsningen for innrapportering av data fra vannverkseierne bør moderniseres.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet