Rapport

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner

I juli 2019 fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en oversikt over tilstanden på drikkevannsområdet i Norge.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Analyse av rådata fra private og offentlige vannforsyningssystemer, som Mattilsynet samler inn årlig. I tillegg ble en spørreundersøkelse med tema investeringsplaner og utfordringer for drikkevann sendt til alle landets kommuner.

Tidsrom
8. juli - 31. oktober 2019 (analyse av data for 2018)
Hva lette vi etter?

En vurdering av områder innfor drikkevannsforsyning der det er tilstrekkelig datatilgang til å gjøre en god vurdering av tilstanden.

Hva fant vi?

Konklusjonen i rapporten:

  • Fokuset på utbedring og oppgradering av distribusjonssystemet for drikkevann må økes. Generelt må mange øke innsatsen for å redusere lekkasjeandelen. Samtidig er det viktig at planene er tilpasset lokale forhold.
  • Beredskapen må styrkes, herunder leveringssikkerheten. Alle vannverkseiere må utarbeide robuste og oppdaterte beredskapsplaner, og øve på disse.
  • Det bør opprettes en nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder. Mattilsynet påpeker også at løsningen for innrapportering av data fra vannverkseierne bør moderniseres.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Status for drikkevannsområdet i landets kommuner (PDF) (PDF)