Du som har egen vannforsyning, har ansvaret for drikkevannet

Har du egen vannforsyning? Her får du råd om hvordan du sikrer trygt og godt drikkevann.

Publisert

Du som har en bolig eller fritidsbolig med egen vannforsyning, har det vi kaller en enkeltvannforsyning. Du som eier en enkeltvannforsyning, har selv ansvaret for at drikkevannet er

  • helsemessig trygt
  • klart
  • uten fremtredende lukt, smak og farge.

Det er forbudt å gjøre noe som kan forurense drikkevannet

Det er forbudt å forurense alt drikkevann, også det drikkevannet som kommer fra en enkeltvannforsyning. Forbudet gjelder ikke bare direkte forurensing. Det er også forbudt å gjøre noe som øker sjansen for forurensing i det ferdige drikkevannet.

Forbudet inkluderer også akkumulert forurensning. Med akkumulert forurensning menes mindre forurensning fra flere kilder som samlet sett har mulighet til å forurense drikkevannet.

Slik kan du sikre trygt drikkevann

De kravene i drikkevannsforskriften som gjelder for vannverkseiere, gjelder i utgangpunktet ikke for deg som eier en enkeltvannforsyning. Likevel kan disse kravene være nyttige å følge. Her kan dere for eksempel tips om dette:

  • tenke igjennom om dere har noen farer som kan gjøre at drikkevannet ikke er helsemessig trygt. En fare i et tilsigsområde kan for eksempel være beiting av dyr, laging av biologisk materiale eller kjemiske stoffer. Se veileder til drikkevannsforskriften(§ 4 og § 6).
  • beskytte drikkevannet mot forurensning og utføre tiltak for å sikre at drikkevannet er trygt. Se veileder til drikkevannsforskriften(§ 4, § 6 og § 12).
  • behandle drikkevannet for å fjerne forurensninger. Vannbehandlingen bør tilpasses vannkvaliteten. Se Se veileder til drikkevannsforskriften (§ 6 og § 13).
  • lage en prøvetakningsplan og ta prøver som kan sendes til analyse for å oppdage forurensninger. Se veileder til drikkevannsforskriften § 1, § 5, § 6, § 19, § 20 og § 21.

Eksempel

Dersom du har en brønn på din eiendom, og har en nabo som lagrer avfall på sin eiendom. Hvem har ansvaret for at avfallet ikke forurenser drikkevannet i brønnen?

Det er eier av brønnen og nabo som sammen må finne en løsning. Indirekte og direkte forurensing av drikkevannet er forbudt etter § 4 i drikkevannsforskriften og gjelder for alle, også uten at det er presisert nærmere i annet regelverk.

Mattilsynet kan ikke gi uttale til konflikter mellom private, men vi kan veilede og vise til reglene som gjelder.

Regelverk

Drikkevannsforskriften