Tilbaketrekking

Oluf Lorentzen AS og Fromagerie AS trekker tilbake Banon AOC cave (100g)

Publisert

Produktet «Banon» fra Frankrike trekkes tilbake fra markedet. Årsaken er funn av bakterien Yersinia enterocolitica i geitost distribuert til flere land, blant annet Norge.

Produkt omfattet av tilbaketrekkingen: Banon AOC cave (100g)

Produktet er solgt videre til noen få butikker og en restaurant.

Yersinia enterocolitica kan forårsake akutt gastroenteritt. Symptomer som feber, diaré og magesmerter kan oppstår vanligvis 2 til 7 dager etter inntak.

Produktnavn
Banon AOC cave (100g)
Produksjonsvirksomhet
«Prolaidis», Lesquin Cedex, Frankrike
Importør
Fromagerie AS og Oluf Lorentzen AS
Best før-dato
Vekt/pakningsstørrelse
100 g
Annen informasjon

Importør opplyser om at forbrukere som har kjøpt produktet, kan kaste det.

Produktet Banon AOC cave 100 g. Bilde.
Kontaktinformasjon

Oluf Lorentzen AS
Pernille Hjemli: E-post pehj@oluf.no, mobil 41 42 07 11

Fromagerie AS
Marianne Samuelsen: post@fromagerie.no, tlf. 22 60 19 95