Mistanke om fugleinfluensa? Meld fra om døde eller syke ville fugler eller andre ville dyr