Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 13. august 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke ILA ble 12. juli 2019 påvist på fisk ved sjølokalitete... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_bodo_og_sorfold_kommuner_nordland_fylke.35788 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 13. august 2019 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13643 Hjartholm, 14081 Tveit, 25055 ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_sogn_og_fjordane.35787 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 13.08.2019

Påvist pankreassykdom (PD-SAV-3) i et oppdrettsanlegg i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke

8. august 2019 påviste Veterinærinstituttet PD forårsaket av SAV 3 på lokalitet 12872 Kattholmen. Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett. SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord fo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pdsav3_i_et_oppdrettsanlegg_i_kristiansund_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.35775 Publisert 12.08.2019 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet oppdaterer vedlegg 2 i kontrollområdeforskrift for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Mattilsynet har 01. august 2019 oppdatert vedlegg 2 til kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke. ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 14040 Krigsh... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppdaterer_vedlegg_2_i_kontrollomraadeforskrift_for_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35717 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 01.08.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av MOWI AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskri... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_bodo_og_sorfold_kommuner_nordland_fylke.35685 Publisert 26.07.2019 | Sist endret 16.08.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Mattilsynet har 26. juli 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms fylke. ILA ble påvist på fisk ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvæna... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_kvaenangen_kommune_troms_fylke.35684 Publisert 26.07.2019 | Sist endret 08.08.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitet 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune, Troms. Lokaliteten drives av MOWI AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_kvaenangen_kommune_troms_fylke.35652 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 26.07.2019

Mattilsynet endrer fremgangsmåte ved opprettelse av kontrollområdeforskrifter

Mattilsynet har 12. juli 2019 sendt ut et brev til oppdrettsnæringen hvor vi informerer om at vi endrer fremgangsmåte ved opprettelse av kontrollområdeforskrifter ved sykdom på fisk. Erfaring tilsier at det tar for lang tid mellom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_endrer_fremgangsmaate_ved_opprettelse_av_kontrollomraadeforskrifter.35613 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 12.07.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Mowi AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_sorfold_kommune_i_nordland.35518 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 12.07.2019

Mattilsynet utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Mattilsynet har 11. juli 2019 fastsatt endringsforskrift som utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland. ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_utvider_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35600 Publisert 11.07.2019 | Sist endret 11.07.2019

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk. Hva undersøkte vi?7... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2018.35511 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 22.07.2019

Påvist sykdom på karpefisk i hagedam i Bergen kommune

Det er påvist koi herpesvirus (KHV) på karpefisk i en hagedam i Bergen kommune i Hordaland. Mattilsynet oppfordrer alle som har hagedammer med karpefisk eller driver aktiviteter relatert til dette om å holde ekstra godt øye med fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Koi_herpesvirus___KHV/paavist_sykdom_paa_karpefisk_i_hagedam_i_bergen_kommune.35504 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Mattilsynet region nord avslår Framnessmolt AS sin søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Framnessmolt AS om produksjon av triploid laks i 2020 på lokalitetene Brenna og Framnes fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.  Framnessmolt AS søkte 2. juli... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_region_nord_avslaar_framnessmolt_as_sin_soknad_om_godkjenning_av_produksjon_av_triploid_laks.35498 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 03. juli 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 12662 Ternskjæret II i Nærøy kommuneILA ble i januar 2019 påvist på sjøl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_naeroy_og_fosnes_kommuner_trondelag.35480 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Kvænangen kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Mowi Nord AS.Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_kvaenangen_kommune.35474 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Det er påvist  Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittesprednin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35468 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 08.08.2019

Endringer i PD-forskriften og transportforskriften for oppdrettsfisk

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i PD-forskriften og transportforskriften. Det blir enklere prøvetaking for PD, samtidig som det stilles noe strengere krav til transport av oppdrettsfisk, inkludert rensefisk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/endringer_i_pdforskriften_og_transportforskriften_for_oppdrettsfisk.35427 Publisert 01.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

Mattilsynet region nord avslår søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Skardalen Settefisk AS om produksjon av triploid laks i 2019 og 2020 fordi kravene for utprøving av produksjon av triploid fisk ikke oppfylles. Skardalen settefisk AS søkte 29. m... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_region_nord_avslaar_soknad_om_godkjenning_av_produksjon_av_triploid_laks.35361 Publisert 26.06.2019 | Sist endret 26.06.2019

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i område... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_hordaland.35265 Publisert 26.06.2019 | Sist endret 27.06.2019

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark

Mattilsynet har 7. juni 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark, opphevet overvåkingssonen rundt lokalitet Kleppenes N i Hammerfest kommune med virkning fra 9. juni 2019 ILA ble... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_overvaakingssone_for_ila_i_hammerfest_og_kvalsund_kommuner_i_finnmark.35199 Publisert 07.06.2019 | Sist endret 07.06.2019