Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Steigen kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke. Nordnorsk Stamfisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_steigen_kommune_i_nordland_fylke.48433 Publisert 18.11.2022 | Sist endret 18.11.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Solund kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland fylke. Erko Seafood AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_solund_kommune_i_vestland_fylke.48429 Publisert 17.11.2022 | Sist endret 17.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48427 Publisert 17.11.2022 | Sist endret 17.11.2022

Vil du være med å sette standard for automatisk lakselustelling?

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet. Vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/vil_du_vaere_med_aa_sette_standard_for_automatisk_lakselustelling.48300 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 27.10.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48216 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland

Mattilsynet har 20. oktober 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland.På grunn av nytt r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_bodo_gildeskaal_og_beiarn_kommuner_nordland.48211 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Mattilsynet har varslet vedtak om å avlive fisk i åtte merder på to lokaliteter hos Grieg Seafood Finnmark AS

Mattilsynet har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark AS om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. Årsaken er høy dødelighet og dårlig... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_har_varslet_vedtak_om_aa_avlive_fisk_i_aatte_merder_paa_to_lokaliteter_hos_grieg_seafood_finnmark_as.48203 Publisert 19.10.2022 | Sist endret 19.10.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver akt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.48113 Publisert 03.10.2022 | Sist endret 03.10.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 16. september 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner i Troms og Finnmark. På gr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ibestad_dyroy_salangen_senja_gratangen_og_lavangen_kommuner_troms_og_finnmark.48018 Publisert 16.09.2022 | Sist endret 04.10.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 14.09.2022 og ved endring 16.09.2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_orsta_hareid_ulstein_sula_sykkylven_vanylven_heroy_sande_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.47992 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 04.10.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ibestad_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.47889 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Påvisning av ILA ved lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika (20815) i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.Alle som ferdes i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavisning_av_ila_ved_lokalitet_20815_slettvika_i_orsta_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.47849 Publisert 30.08.2022 | Sist endret 30.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.47759 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet. Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.Lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Furunkulose/furunkulose_paavist_paa_oppdrettsanlegg_i_namsenfjorden.47708 Publisert 04.08.2022 | Sist endret 04.08.2022

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 82 bruksferdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2021.47357 Publisert 30.06.2022 | Sist endret 30.06.2022

Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge

Fra 1. januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU, og fra 25 juni blir regelverket også gjeldende i Norge. Her får du informasjon om de største endringene. Debio skal føre tilsyn etter nytt regelverk når det trer i kraft... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/okologi/nytt_okologiregelverk_blir_gjeldende_i_norge.47191 Publisert 14.06.2022 | Sist endret 14.06.2022