Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.37072 Publisert 11.12.2019 | Sist endret 12.12.2019

Påvisning av Gyrodactylus salaris på villaks i Selvikelva i Sande kommune i Vestfold fylke

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på en innsendt villaks fra Selvikelva i Sande kommune, Vestfold fylke fredag 6. desember 2019. Sykdommen er ikke tidligere påvist i denne elven.Grunnlag for påvisningPåvisningen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/paavisning_av_gyrodactylus_salaris_paa_villaks_i_selvikelva_i_sande_kommune_i_vestfold_fylke.37082 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 6. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke. Det ble påvist PD fo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_pd_sav2_i_tysvaer_vindafjord_suldal_finnoy_og_hjelmeland_kommuner_rogaland_fylke.37063 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Det er mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mistanke_om_marteilia_sp_i_ville_blaaskjell_i_tysnes_kommune_hordaland_fylke.37062 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke

Mattilsynet har 2. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke. ILA ble 25. november 2019 stadfestet på fis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_tranoy_og_ibestad_kommuner_troms_fylke.37006 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 27. november 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke ILA ble 18. novemb... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_finnoy_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_rogaland_fylke.36956 Publisert 27.11.2019 | Sist endret 27.11.2019

Mattilsynet endrer kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 26. november 2019 fastsatt forskrift om endring av kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_vikna_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.36928 Publisert 26.11.2019 | Sist endret 26.11.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av ev... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_harstad_kommune_i_troms_fylke.36912 Publisert 25.11.2019 | Sist endret 25.11.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Finnøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nød... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_i_rogaland_fylke.36893 Publisert 22.11.2019 | Sist endret 28.11.2019

Endring i forskrift om IK-Akvakultur betyr internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvakulturanlegg

Fra 1. januar 2020 må flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen oppfylle matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll (IK-Akvakultur). Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sy... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/endring_i_forskrift_om_ikakvakultur_betyr_internkontrollkrav_til_aktorer_som_leverer_tjenester_til_akvakulturanlegg.36865 Publisert 20.11.2019 | Sist endret 20.11.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Finnøy kommune, Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 30036 Jørstadskjera i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_rogaland_fylke.36836 Publisert 18.11.2019 | Sist endret 18.11.2019

Ny mistanke om pankreassykdom (SAV 2) i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS og Finnøy Fisk AS. Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/ny_mistanke_om_pankreassykdom_sav_2_i_oppdrettsanlegg_i_tysvaer_kommune_i_rogaland_fylke.36805 Publisert 15.11.2019 | Sist endret 15.11.2019

Mattilsynet endrer § 5 i forskrift for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke

Mattilsynet har mandag 11. november 2019 fastsatt endringsforskrift som endrer § 5 i kontrollområde for å bekjempe Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke. Marteilia refringens, som forårsaker sykdommen Marteilios... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_endrer__5_i_forskrift_for_aa_bekjempe_sykdommen_marteiliose_hos_blotdyr_i_bomlo_kommune_hordaland_fylke.36759 Publisert 11.11.2019 | Sist endret 11.11.2019

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Finnøy kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_i_rogaland_fylke.36744 Publisert 08.11.2019 | Sist endret 08.11.2019

Påvist pankreassykdom (PD SAV 2) i et oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV 2 på sjølokaliteten 18639 Halsavika. Lokaliteten eies av MOWI Norway AS. Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pd_sav_2_i_et_oppdrettsanlegg_i_tysvaer_kommune_i_rogaland_fylke.36697 Publisert 04.11.2019 | Sist endret 04.11.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke

Mattilsynet har 11. oktober 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke. ILA ble påvist 8. oktob... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_lavangen_gratangen_ibestad_dyroy_og_salangen_kommuner_troms_fylke.36490 Publisert 11.10.2019 | Sist endret 14.10.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Lavangen kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_lavangen_kommune.36452 Publisert 08.10.2019 | Sist endret 08.10.2019

Høring: Endring av forskrift for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland

Mattilsynet fastsatte den 8. september 2017 forskrift om kontrollområde for å bekjempe Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke. Bakgrunnen for fastsettelse var at det ble påvist Marteilia refringens, som forårsake... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/horing_endring_av_forskrift_for_aa_bekjempe_sykdommen_marteiliose_hos_blotdyr_i_bomlo_kommune_hordaland.36316 Publisert 23.09.2019 | Sist endret 23.09.2019