Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist februar 2020)

Det er forslag til 21 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen omhandler fem regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent et... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_februar_2020.37138 Publisert 13.12.2019 | Sist endret 13.12.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2020)

Det er forslag til 4 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Endringen omhandler fire regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent ett... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_januar_2020.37095 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Kroatia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Klassisk svinepest er en smittsom og alvorlig sykdom hos svin. Norge og mange land i EØS har fristatus for sykdommen. Kroatia har klart å bekjempe klassisk svinepest og omfattes ikke lenger av beskyttelsestiltak. Forskrift om sær... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/kroatia_fri_for_klassisk_svinepest_og_ikke_lenger_omfattet_av_beskyttelsestiltak.37011 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Dyreholds-ID er nå tildelt alle storfeprodusenter

Mattilsynets har nå tildelt Dyreholds-ID til 14 400 eksisterende storfe-produsenter. Vi har sendt ut digitale brev til hver enkelt storfeprodusent. Småfeprodusenter har i over ti år merket småfe med øremerker preget med Dyreholds-... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/dyreholdsid_er_naa_tildelt_alle_storfeprodusenter.36843 Publisert 19.11.2019 | Sist endret 19.11.2019

Bruk av legemidler med toltrazuril til fjørfe

Preparater med toltrazuril er i Norge registrert til storfe, svin og småfe. I noen EØS-land finnes toltrazurilpreparater som er registrert til ikke-eggleggende fjørfe. Virkestoffet toltrazuril  skal ifølge forskrift om grenseverdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/bruk_av_legemidler_med_toltrazuril_til_fjorfe.36770 Publisert 13.11.2019 | Sist endret 13.11.2019

Forbudt å importere bier fra tredjestater til visse portugisiske øyer via Norge

EØS-avtalen (direktiv 92/65/EØF) gir Norge og de andre EØS-statene mulighet til å søke om fristatus og tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv overvåkning av sykdomssituasjonen.Med beslutning 2013/503/EU o... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/forbudt_aa_importere_bier_fra_tredjestater_til_visse_portugisiske_oyer_via_norge.36709 Publisert 05.11.2019 | Sist endret 10.12.2019

Funn av ringorm i flere storfebesetninger

Mattilsynet har påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Norge. Mattilsynet jobber tett med Veterinærinstituttet i kartleggingen av besetninger. Vi har opprettet en egen statusside for dette utbruddet hvor du ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/ringorm/funn_av_ringorm_i_flere_storfebesetninger.36673 Publisert 01.11.2019 | Sist endret 02.12.2019

Doblet tilbakeholdelsestid for det antibakterielle legemiddelet Streptocillin vet. Inj.

Som følge av funn over grenseverdiene i AB-restprogrammet i 2017, har Mattilsynet bidratt til at tilbakeholdelsestiden for legemiddelet Streptocillin vet inj., som inneholder dihydrostreptomycin (DHS), er forlenget fra 30 til 60 d... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/doblet_tilbakeholdelsestid_for_det_antibakterielle_legemiddelet_streptocillin_vet_inj.36641 Publisert 31.10.2019 | Sist endret 31.10.2019

Funn av emballasjebånd i MaxDog tyggeben fra Europris

Europris trekker tilbake produktet «Tyggeben 2-pk 8'' kompakt MaxDog» og «Tyggeben 2-pk 6'' kompakt MaxDog». Årsaken er funn av emballasjebånd i produktet. Oppdatert 21. oktoberEmballasjebånd har kommet med i produksjonen av tygg... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/funn_av_emballasjebaand_i_maxdog_tyggeben__fra_europris.36532 Publisert 17.10.2019 | Sist endret 21.10.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2019

Fra og med januar til og med august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 5475 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 4906 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2019.36485 Publisert 14.10.2019 | Sist endret 14.10.2019

Nye dyrevelferdskrav for svin

Mattilsynet foreslår nye krav i svineholdforskriften. Forslaget har vært på høring og har blitt endret. Svineprodusenter som har avlspurker eller som leverer flere enn 10 griser til slakt i året, skal ifølge det nye forslaget vær... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/nye_dyrevelferdskrav_for_svin.36353 Publisert 27.09.2019 | Sist endret 05.12.2019

Ytterligere en hest smittet av Salmonella på Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen

Det er bekreftet salmonellasmitte hos ytterligere en hest på Hesteklinikken. Undersøkelsene så langt viser at det er snakk om samme type salmonella som ved forrige utbrudd. Mattilsynet har båndlagt Hesteklinikken på NMBU. Hestekl... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/ytterligere_en_hest_smittet_av_salmonella_paa_hesteklinikken_nmbu_veterinaerhogskolen.36300 Publisert 27.09.2019 | Sist endret 27.09.2019

Endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Storfeprodusentene får en alternativ måte å merke storfe på slik at dyrene kan merkes med elektroniske øremerker. Regionreformen fører til endring av produsentnummer som i dag er del av koden på øremerket. Endringen i produsentnum... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/endring_av_forskrift_om_sporbarhet_og_merking_av_storfe_og_storfekjott.36275 Publisert 19.09.2019 | Sist endret 25.11.2019

Forbud mot å flytte sau i deler av Trøndelag

En ny soneforskrift for mædi innføres fra mandag 16.09.19 klokken 14:50. Forskriften er innført i deler av Trøndelag for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/forbud_mot_aa_flytte_sau_i_deler_av_trondelag.36238 Publisert 16.09.2019 | Sist endret 17.09.2019

Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Regelverket bygger videre på den gamle kontrollforordningen men med et utvidet omfang, harmoniseringer mellom områder, forenklinger, presiseringer, større grad av åpenhet og mer. Hovedinnhold i forskriftsutkastetInnholdet i forskr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/forskrift_som_gjennomforer_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll.36151-1 Publisert 11.09.2019 | Sist endret 25.10.2019

Genta-Kel 10 – viktig informasjon fra Legemiddelverket og Mattilsynet

Etter at Statens Legemiddelverk var blitt kjent med at Genta-Kel på godkjenningsfritak var blitt omsatt i ulovlige pakninger med feil informasjon og tilbakeholdelsestid på merkingen, ble det den 28.11.18 iverksatt salgstopp for G... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/gentakel_10__viktig_informasjon_fra_legemiddelverket_og_mattilsynet.35726 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 16.08.2019

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2018

I 2018 ble i alt 249 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og ulovlige animalske proteiner. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fôr og trygge produkt... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2018.35699 Publisert 30.07.2019 | Sist endret 30.07.2019

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk. Hva undersøkte vi?7... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2018.35511 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 22.07.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2019)

Det er forslag til 5 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen gjelder fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og en endring av eksis... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_august_2019.35487 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019