Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Ingen funn av sykdomsfremkallende magetarmbakterien Yersinia enterocolitica i grønnsaker og frukt

Det ble ikke funnet sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i 266 prøver av grønnsaker og frukt undersøkt av Mattilsynet. Yersinia enterocolitica er en bakterier der noen varianter kan forårsake magetarminfeksjon, yersi... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ingen_funn_av_sykdomsfremkallende_magetarmbakterien_yersinia_enterocolitica_i_gronnsaker_og_frukt.51404 Publisert 24.11.2023 | Sist endret 24.11.2023

Ny løsning for nyhetsbrev fra 27. november – meld deg på i dag

Hvis du vil fortsette å motta nyheter fra oss, må du melde deg på det nye nyhetsbrevet. Mattilsynet får ny løsning for nyhetsbrev 27. november, og avvikler samtidig den gamle. Meld deg på for å fortsette å få nyheter og oppdaterin... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ny_losning_for_nyhetsbrev_fra_27_november__meld_deg_paa_i_dag.51389 Publisert 23.11.2023 | Sist endret 23.11.2023

Mulig forbud mot bruk av røykaroma i mat

Europakommisjonen ønsker ikke å fornye tillatelser til bruk av røykaroma i mat etter 1. januar 2024, men med en mulig utsettelse på 6 måneder. Mattilsynet ønsker derfor innspill fra næringen om konsekvenser av et forbud, og lengde... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mulig_forbud_mot_bruk_av_roykaroma_i_mat.51392 Publisert 22.11.2023 | Sist endret 22.11.2023

Les sammendrag av sentrale klagesaker på nett

Nå kan du lese sammendrag av vedtak i klagesaker som er behandlet av Mattilsynets klagesaksenhet på nettsidene våre. – Vi ønsker å dele våre avgjørelser av flere årsaker. Først og fremt ønsker vi åpenhet om vår klagesaksbehandling... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/les_sammendrag_av_sentrale_klagesaker_paa_nett.51387 Publisert 21.11.2023 | Sist endret 21.11.2023

Endring i regelverket om særskilte beskyttelsestiltak ved import ris og risprodukter fra Kina

Mattilsynet har 17. november 2023 fastsatt en endringsforskrift som endrer forskriften om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina. Det gjøres flere mindre redaksjonelle endringer for å klargjøre inn... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_i_regelverket_om_saerskilte_beskyttelsestiltak_ved_import_ris_og_risprodukter_fra_kina.51367 Publisert 17.11.2023 | Sist endret 17.11.2023

Strengere krav til innhold i syltetøy, melkepulver, juice og honning

Nye EU-regler om syltetøy, fruktjuice, melkepulver og honning er på trappene. Disse vil også innføres i Norge dersom de blir vedtatt i EU. Syltetøy vil da inneholde mer bær og man kan fjerne hele eller deler av sukker i juice. Det... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/strengere_krav_til_innhold_i_syltetoy_melkepulver_juice_og_honning.51333 Publisert 08.11.2023 | Sist endret 08.11.2023

Hundens dvergbendelmark er påvist hos tre elger

I januar 2023 ble parasitten hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) påvist på elg for første gang i Norge. Den er nå påvist hos ytterligere tre elger, to felt i Åmot kommune og en i Røros kommune. Jegere, og andre s... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/hundens_dvergbendelmark_er_paavist_hos_tre_elger.51087 Publisert 02.11.2023 | Sist endret 02.11.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 30. oktober 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173 og 2023/1029 fastsettes... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51296 Publisert 31.10.2023 | Sist endret 31.10.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til regler om hygienekrav til materialer som kommer i kontakt med drikkevann

Europakommisjonen har foreslått utfyllende regler om hygienekrav til materialer som kommer i kontakt med drikkevann. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill. Det følger av det nye drikkevannsdirek... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_regler_om_hygienekrav_til_materialer_som_kommer_i_kontakt_med_drikkevann.51241 Publisert 20.10.2023 | Sist endret 20.10.2023

Oppretting av feil i kosttilskuddforskriften

Maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd for aldersgruppen 3-11 år ble ved en feil endret da nye nasjonale maksimumsgrenser ble fastsatt i juli. Feilen er nå rettet opp. Nye nasjonale maksimumsgrenser for jern, sink og vitami... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/oppretting_av_feil_i_kosttilskuddforskriften.51196 Publisert 17.10.2023 | Sist endret 17.10.2023

Grensekontrollstasjonen Storskog Vei i Finnmark blir midlertidig suspendert

Mattilsynet suspenderer midlertidig Grensekontrollstasjonen Storskog Vei i Finnmark fra og med 13. oktober for import av varekategorien pakkede fiskeprodukter med og uten temperaturkrav. Dette er den eneste varekategorien grenseko... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/grensekontrollstasjonen_storskog_vei_i_finnmark_blir_midlertidig_suspendert.51164 Publisert 10.10.2023 | Sist endret 10.10.2023

Kommende ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Den neste endringen til produktene som er listet opp i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter, ble foreløpig behandlet i EU 26. september 2023. Kommisjonen gjør flere endringer til v... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kommende_ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.51160 Publisert 10.10.2023 | Sist endret 10.10.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 25. september 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1406, 2022/1435, 2023/198, 2023/334, 2023/377, 2023/466, 2023/679 og 2023/7... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51084 Publisert 25.09.2023 | Sist endret 25.09.2023

Krav om helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 oppheves

Fra 13. juni er det er ikke lenger krav om særskilt helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 som skal til konsum, eller som skal brukes som fôrtilsetningsstoff. Det påpekes at annet regelverk kan stille im... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krav_om_helsesertifikat_ved_import_fra_kina_av_produkter_med_vitamin_d3_oppheves.50388 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2022

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2022.50186 Publisert 15.05.2023 | Sist endret 15.05.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_bakerier_bryggerier_iskrem_og_andre_virksomheter_som_produserer_naeringsmidler_i_2023.49251 Publisert 31.01.2023 | Sist endret 31.01.2023

Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Mattilsynet hadde revisjon ved hovedkontoret hos kjedene Circle K og Shell i 2021. Som en fortsettelse av dette tilsynet vil utvalgte bensinstasjoner i disse kjedene få verifikasjonstilsyn i 2023. Mattilsynet vil føre tilsyn med ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_mat_i_bensinstasjoner_i_2023.49125 Publisert 25.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Som oppfølging av det nasjonale tilsynsprosjektet om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd i 2020, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2023 til å handle spesielt om bruk av medisinske påsta... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_ernaerings_og_helsepaastander_i_2023.49158 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023