Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist februar 2020)

Det er forslag til 21 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen omhandler fem regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent et... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_februar_2020.37138 Publisert 13.12.2019 | Sist endret 13.12.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2020)

Det er forslag til 4 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Endringen omhandler fire regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent ett... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_januar_2020.37095 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Endring av grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1870 som endrer forordning(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/endring_av_grenseverdier_for_erukasyre_i_vegetabilske_oljer_og_fettstoffer.37074 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Kroatia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Klassisk svinepest er en smittsom og alvorlig sykdom hos svin. Norge og mange land i EØS har fristatus for sykdommen. Kroatia har klart å bekjempe klassisk svinepest og omfattes ikke lenger av beskyttelsestiltak. Forskrift om sær... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/kroatia_fri_for_klassisk_svinepest_og_ikke_lenger_omfattet_av_beskyttelsestiltak.37011 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 2

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OC... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forslag_til_forskrifter_som_gjennomforer_utdypende_regelverk_til_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll__del_2.36752 Publisert 12.11.2019 | Sist endret 05.12.2019

Forslag til endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften med nye regler for salmonella i reptilkjøtt

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterie... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/forslag_til_endring_av_mikrobiologiske_kriterier_forordning_eu_nr_20732005_i_naeringsmiddelhygieneforskriften_med_nye_regler_for_salmonella_i_reptilkjott.36722 Publisert 06.11.2019 | Sist endret 13.11.2019

Revidering av regler for offentlig kontroll av animalske produkter

Mattilsynet har laget utkast til ny forskrift om offentlig kontroll av animalsk produksjon av mat. Mattilsynet har også laget utkast til forskrift som gjennomfører endringer i Forordning (EF) nr. 2074/2005 som i norsk rett er imp... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/revidering_av_regler_for_offentlig_kontroll_av_animalske_produkter.36606 Publisert 29.10.2019 | Sist endret 13.12.2019

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 1

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OC... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forslag_til_forskrifter_som_gjennomforer_utdypende_regelverk_til_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll__del_1.36577 Publisert 25.10.2019 | Sist endret 05.12.2019

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for konserveringsmiddel, UV-filter og CMR-stoffer i kosmetikk

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III, V og VI diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomi... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_konserveringsmiddel_uvfilter_og_cmrstoffer_i_kosmetikk.36518 Publisert 15.10.2019 | Sist endret 05.12.2019

Høring: Utkast til VKM-bestilling om risikorangering av smittestoffer i næringsmidler

Som grunnlag for Mattilsynets overvåking, vil Mattilsynet be VKM om å utarbeide en rangering av smittestoffer og matvarekombinasjoner som kan utgjøre en risiko for folkehelsen. Mattilsynet gjennomfører årlig ulike overvåkings- og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_risikorangering_av_smittestoffer_i_naeringsmidler.36508 Publisert 15.10.2019 | Sist endret 15.10.2019

Forskrift om begrensning i innhold av transfettsyrer i næringsmidler

Forordningen setter begrensning i innholdet av transfettsyrer i næringsmidler som omsettes i EU/EØS. Maksimalt innhold av transfettsyrer kan være 2 g pr. 100 g fett i næringsmidler som er beregnet for sluttforbruker eller til deta... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/forskrift_om_begrensning_i_innhold_av_transfettsyrer_i_naeringsmidler.36415 Publisert 03.10.2019 | Sist endret 27.11.2019

Nye dyrevelferdskrav for svin

Mattilsynet foreslår nye krav i svineholdforskriften. Forslaget har vært på høring og har blitt endret. Svineprodusenter som har avlspurker eller som leverer flere enn 10 griser til slakt i året, skal ifølge det nye forslaget vær... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/nye_dyrevelferdskrav_for_svin.36353 Publisert 27.09.2019 | Sist endret 05.12.2019

Endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Storfeprodusentene får en alternativ måte å merke storfe på slik at dyrene kan merkes med elektroniske øremerker. Regionreformen fører til endring av produsentnummer som i dag er del av koden på øremerket. Endringen i produsentnum... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/endring_av_forskrift_om_sporbarhet_og_merking_av_storfe_og_storfekjott.36275 Publisert 19.09.2019 | Sist endret 25.11.2019

Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd

Det er viktig at maten vi spiser ikke inneholder fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har Mattilsynet bedt VKM om en risikorangering av fremmedstoffer i mat, drikke og kosttilskudd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/risikorangering_av_fremmedstoffer_for_overvaaking_i_mat_drikke_og_kosttilskudd.36239 Publisert 16.09.2019 | Sist endret 06.12.2019

Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Regelverket bygger videre på den gamle kontrollforordningen men med et utvidet omfang, harmoniseringer mellom områder, forenklinger, presiseringer, større grad av åpenhet og mer. Hovedinnhold i forskriftsutkastetInnholdet i forskr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/forskrift_som_gjennomforer_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll.36151-1 Publisert 11.09.2019 | Sist endret 25.10.2019

Nye risikoindikatorer på plantevernmiddelområdet

Gjeldende forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn det nye EU-regelverket på området, deriblant direktiv 2009/128/EF om bærekraftig bruk av pesticider. I følge dette direktivet skulle det på e... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nye_risikoindikatorer_paa_plantevernmiddelomraadet.35912 Publisert 30.08.2019 | Sist endret 17.09.2019

Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaakning_av_nematoder_i_jord_paa_importerte_planter__delrapport_2018.35864 Publisert 23.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_23_september_2019.35797 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2018. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2018.35714 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 07.08.2019