Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mulig stans av eksport til India fra 1. januar 2023

Indiske myndigheter krever i nytt helsesertifikat at Mattilsynet fra 1. januar 2023 må bekrefte at eksporterte varer fra Norge er produsert i henhold til indisk lovverk. Siden Mattilsynet ikke kan imøtekomme kravet, kan det innebæ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/mulig_stans_av_eksport_til_india_fra_1_januar_2023.48458 Publisert 22.11.2022 | Sist endret 22.11.2022

Kommende bruksbegrensninger for bl.a. metylsalisylat i kosmetikk og kroppspleieprodukter

17. desember 2022 innfører EU nye regler om restriksjoner for bruk av duftstoffet metylsalisylat i kosmetiske produkter. I tillegg blir det forbudt å bruke 14 andre CMR-stoffer (i.e. karsinogene, mutagene, eller reproduksjonstoksi... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/kommende_bruksbegrensninger_for_bla_metylsalisylat_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter.48443 Publisert 22.11.2022 | Sist endret 22.11.2022

Fortsatt restriksjoner mot fugleinfluensa i Rogaland selv om Mattilsynet opphever en av sonene

Mattilsynet opphevet tirsdag 22. november den 10-kilometer store overvåkingssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Bore. Dette innebærer imidlertid få endringer for de som har dyrehold med fugl i området, siden man... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/fortsatt_restriksjoner_mot_fugleinfluensa_i_rogaland_selv_om_mattilsynet_opphever_en_av_sonene.48455 Publisert 22.11.2022 | Sist endret 22.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Steigen kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke. Nordnorsk Stamfisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_steigen_kommune_i_nordland_fylke.48433 Publisert 18.11.2022 | Sist endret 18.11.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Solund kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland fylke. Erko Seafood AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_solund_kommune_i_vestland_fylke.48429 Publisert 17.11.2022 | Sist endret 17.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48427 Publisert 17.11.2022 | Sist endret 17.11.2022

Nytt regelverk om medisinfôr – overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/nytt_regelverk_om_medisinfor__overforing_av_forvaltningsmyndighet_fra_statens_legemiddelverk_til_mattilsynet.48425 Publisert 15.11.2022 | Sist endret 15.11.2022

Ny påvisning av fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland

Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Rogaland. Denne gangen i en verpehønsbesetning i Sola kommune. Situasjonen for fjørfenæringen er nå svært alvorlig. Risiko for smitte til befolkningen vur... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/ny_paavisning_av_fugleinfluensa_i_fjorfehold_i_rogaland.48412 Publisert 11.11.2022 | Sist endret 11.11.2022

Oppdatering regodkjenning Kina – alle som er godkjent i Kina, må søke om regodkjenning så fort som mulig og innen 12.12.2022

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/oppdatering_regodkjenning_kina__alle_som_er_godkjent_i_kina_maa_soke_om_regodkjenning_saa_fort_som_mulig_og_innen_12122022.48394 Publisert 09.11.2022 | Sist endret 09.11.2022

Tilsynsprogrammet for algetoksiner i skjell 2021

Det ble generelt påvist mindre giftige skjell under covid-19 årene 2020 og 2021 enn de tre foregående årene. Vi kan ikke slå fast om det skyldes færre prøver eller mindre oppblomstring av giftige algeplankton.I 2021 ble det tatt u... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_algetoksiner_i_skjell_2021.48380 Publisert 09.11.2022 | Sist endret 09.11.2022

Tilsynsprogrammet for skjell 2021

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2021.48350 Publisert 04.11.2022 | Sist endret 08.11.2022

Tilsyn med innførsel av kjæledyr 2022

Mattilsynet deltar høsten 2022 i en EU-koordinert kontrollaksjon på kjæledyr. Målet for aksjonen er å avsløre kriminalitet i forbindelse med innførsel av hunder og katter.  Dette ser vi etterI saker som inngår i aksjonen vil vi:Sj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/import_av_kjaledyr_og_konkurransedyr/tilsyn_med_innforsel_av_kjaeledyr_2022.48346 Publisert 03.11.2022 | Sist endret 03.11.2022

Sjømatsertifikatet for Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning

Torsdag 3. november ble sjømatsertifikatet for eksport til Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning. Dermed er de to mest brukte helsesertifikatene for sjømateksport på plass i den nye sertifikatløsningen. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomatsertifikatet_for_sorkorea_tilgjengelig_i_mattilsynets_nye_eksportlosning.48347 Publisert 03.11.2022 | Sist endret 03.11.2022

Sertifikatet klart og sjømateksport til det indonesiske markedet kan starte opp igjen

Mattilsynet signerte i begynnelsen av oktober en avtale med indonesiske myndigheter som gjør det mulig å eksportere norsk sjømat til Indonesia. Nå er det nye sertifikatet klart. Det betyr at eksport av norsk sjømat til Indonesias ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sertifikatet_klart_og_sjomateksport_til_det_indonesiske_markedet_kan_starte_opp_igjen.48340 Publisert 01.11.2022 | Sist endret 01.11.2022

ESA-rapport: Noregs kontroll med produksjon av fiskerivarer og fiskeolje til konsum 2022

EFTA sitt overvakingsorgan (ESA) har publisert ein rapport der dei tilrår at Mattilsynet styrker kontrollen med produksjon av fiskerivarer og fiskeolje til konsum. Rapporten kjem etter ein revisjon i mars 2022. Kva undersøkte ESA... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/esarapport_noregs_kontroll_med_produksjon_av_fiskerivarer_og_fiskeolje_til_konsum_2022.48336 Publisert 01.11.2022 | Sist endret 01.11.2022

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prø... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2021.48327 Publisert 31.10.2022 | Sist endret 31.10.2022

Mattilsynet opphever restriksjoner etter Newcastlesyke i Rogaland, men fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i samme område

Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland. Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endrin... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_newcastlesyke_i_rogaland_men_fortsatt_tiltak_mot_fugleinfluensa_i_samme_omraade.48326 Publisert 30.10.2022 | Sist endret 30.10.2022

Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter

Det er et krav at rengjøring og desinfisering av brønnbåter skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet har laget veiledning om kravene til dyrehelsepersonell når de utfører slike oppgaver. E... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/krav_til_dyrehelsepersonell_ved_attestering_av_vask_og_desinfeksjon_av_bronnbaater.48318 Publisert 28.10.2022 | Sist endret 28.10.2022

Vil du være med å sette standard for automatisk lakselustelling?

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet. Vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/vil_du_vaere_med_aa_sette_standard_for_automatisk_lakselustelling.48300 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 27.10.2022

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Sukkererter og vasket salat på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. De analyserte prøvene utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden sukkererter og vasket sa... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/smittestoffer_i_sukkererter_og_vasket_salat_2021.48287 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 31.10.2022