Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist februar 2020)

Det er forslag til 21 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen omhandler fem regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent et... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_februar_2020.37138 Publisert 13.12.2019 | Sist endret 13.12.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.37072 Publisert 11.12.2019 | Sist endret 12.12.2019

Endring av grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1901 som endrer forordning(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/endring_av_grenseverdien_for_citrinin_i_visse_kosttilskudd.37098 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2020)

Det er forslag til 4 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Endringen omhandler fire regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent ett... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_januar_2020.37095 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Zoonotiske E. coli i norske kjøttvarer 2018

Hva undersøkte vi? 308 prøver av norsk kjøtt- og karbonadedeig fra storfe Tidsrom:Mattilsynet tok ut prøver i  2017. Analysene ble ferdige i 2018 Hva letter vi etter? Sykdomsfremkallende E. coli. De fleste typene E. coli finnes na... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/zoonotiske_e_coli_i_norske_kjottvarer_2018.37085 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Påvisning av Gyrodactylus salaris på villaks i Selvikelva i Sande kommune i Vestfold fylke

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på en innsendt villaks fra Selvikelva i Sande kommune, Vestfold fylke fredag 6. desember 2019. Sykdommen er ikke tidligere påvist i denne elven.Grunnlag for påvisningPåvisningen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/paavisning_av_gyrodactylus_salaris_paa_villaks_i_selvikelva_i_sande_kommune_i_vestfold_fylke.37082 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Endring av grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1870 som endrer forordning(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/endring_av_grenseverdier_for_erukasyre_i_vegetabilske_oljer_og_fettstoffer.37074 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 6. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke. Det ble påvist PD fo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_pd_sav2_i_tysvaer_vindafjord_suldal_finnoy_og_hjelmeland_kommuner_rogaland_fylke.37063 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Det er mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mistanke_om_marteilia_sp_i_ville_blaaskjell_i_tysnes_kommune_hordaland_fylke.37062 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Import av enkelte animalske næringsmidler

Import av næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse skal frem til 20. april 2021 oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import. Fordi medlems... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_enkelte_animalske_naeringsmidler.37057 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Miljøgifter i fisk 2019: Atlantisk kveite langs kysten av Trøndelag og Nordland

Dette er en oppfølging av 2016-kartleggingen, fordi det da ble fanget få kveiter i området nærmere kysten og i nærheten av Sklinnadjupet. Området ytre Sklinnadypet ble stengt for kveitefiske i 2017 pga. høye nivåer av kvikksølv og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2019_atlantisk_kveite_langs_kysten_av_trondelag_og_nordland.37052 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 05.12.2019

Kroatia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Klassisk svinepest er en smittsom og alvorlig sykdom hos svin. Norge og mange land i EØS har fristatus for sykdommen. Kroatia har klart å bekjempe klassisk svinepest og omfattes ikke lenger av beskyttelsestiltak. Forskrift om sær... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/kroatia_fri_for_klassisk_svinepest_og_ikke_lenger_omfattet_av_beskyttelsestiltak.37011 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke

Mattilsynet har 2. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke. ILA ble 25. november 2019 stadfestet på fis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_tranoy_og_ibestad_kommuner_troms_fylke.37006 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Basisundersøkelse av fremmedstoff i sjømat i Førdefjorden

Hva undersøkte vi?Brosme, torsk, sjøkreps og blåskjellTidsrom:2017 - 2019Hva letter vi etter?Grunnstoff: arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og sink (Zn),P... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/basisundersokelse_av_fremmedstoff_i_sjomat_i_fordefjorden.36954 Publisert 28.11.2019 | Sist endret 28.11.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 27. november 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke ILA ble 18. novemb... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_finnoy_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_rogaland_fylke.36956 Publisert 27.11.2019 | Sist endret 27.11.2019

Mattilsynet endrer kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 26. november 2019 fastsatt forskrift om endring av kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_vikna_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.36928 Publisert 26.11.2019 | Sist endret 26.11.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av ev... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_harstad_kommune_i_troms_fylke.36912 Publisert 25.11.2019 | Sist endret 25.11.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Finnøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nød... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_i_rogaland_fylke.36893 Publisert 22.11.2019 | Sist endret 28.11.2019

Endring i forskrift om IK-Akvakultur betyr internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvakulturanlegg

Fra 1. januar 2020 må flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen oppfylle matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll (IK-Akvakultur). Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sy... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/endring_i_forskrift_om_ikakvakultur_betyr_internkontrollkrav_til_aktorer_som_leverer_tjenester_til_akvakulturanlegg.36865 Publisert 20.11.2019 | Sist endret 20.11.2019