Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Innvilget dispensasjon for å bruke glyfosat i plantekulturer til dyrefôr

Som følge av årets krevende vekstsesong med tørke og deretter mye nedbør, har Mattilsynet innvilget unntak (dispensasjon) til å bruke glyfosat mot ugras og til nedvisning av fôrplantene korn, åkerbønne, erter, raps og rybs. Dispen... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/innvilget_dispensasjon_for_aa_bruke_glyfosat_i_plantekulturer_til_dyrefor.50966 Publisert 01.09.2023 | Sist endret 05.09.2023

Pærebrann i Sunnhordland i 2023

Det er påvist pærebrann i vintermispel i Sunnhordland Planteskule i Sveio kommune i Vestland fylke. Det er sendt ut vintermispel frå planteskulen til mottakarar i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Oslo. Plantene er tre... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_i_sunnhordland_i_2023.50958 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 01.09.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for genredigerte planter

Europakommisjonen har foreslått et helt nytt regelverk for planter produsert med visse nye teknikker for genredigering. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill. Mat og fôr produsert av slike plant... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_forslag_om_nytt_regelverk_for_genredigerte_planter.50940 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for planteformeringsmateriale og skoglig formeringsmateriale

Europakommisjonen har foreslått et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale og et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av skoglig formeringsmateriale. Forslaget er lagt ut på alminnelig h... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_forslag_om_nytt_regelverk_for_planteformeringsmateriale_og_skoglig_formeringsmateriale.50941 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Rustsoppen Puccinia horiana er påvist i gartneri på Østlandet

Rustsoppen Puccinia horiana, som fører til plantesykdommen hvit krystantemumrust, er påvist i pottekrysantemum av sorten ‘Gigi’ i et gartneri på Østlandet. Mattilsynet er per nå ikke kjent med hvor smitten kommer fra, men det er s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/rustsoppen_puccinia_horiana_er_paavist_i_gartneri_paa_ostlandet.50828 Publisert 14.08.2023 | Sist endret 14.08.2023

Oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gjennomført en oppdatert risikovurdering av planteskadegjøreren Phytophthora ramorum, som forårsaker greinvisning på rododendron og skade på en lang rekke an... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/oppdatert_risikovurdering_av_phytophthora_ramorum_i_norge.50682 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 10.07.2023

Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert. I juni 2022 mottok... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_godkjenner_aquaterra_rapsolje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.50558 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 29.06.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppd... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_furuvednematode_og_monochamus_2022.50348 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med prog... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_tomatbrunflekkvirus_2021_og_2022.46808 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram av Xylella fastidiosa 2022

Xylella fastidiosa er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange ulike plantearter. Bakterien er hittil ikke funnet i Norge, og ble heller ikke påvist i årets kartlegging. Hva undersøkte vi?Om Xylella fasti... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_av_xylella_fastidiosa_2022.50159 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevande insekt 2022

Rapporten viser effektivitet av ulike feller og luktstoff/hormon som er aktuelle å bruke for å kartlegge forekomst av alvorlege skadeinsekt i skog. Rapporten har også informasjon om beredskapslager og overblikk på lokalitetar i No... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_importerte_trelevande_insekt_2022.50161 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåking- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax_2022.50155-4 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_potetkreft_2022.50153 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022 Lys og mørk ringråte

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_skadegjorere_i_potet_2022_lys_og_mork_ringraate.50151 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bru... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/risikovurdering_av_aquaterra_olje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.49694 Publisert 24.03.2023 | Sist endret 24.03.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll Som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_i_2023.49244 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær drikkevannskilder og langs vannkilder som renner ut i drikkevannskildene. Dette bør dere være forberedt p... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_plantevernmidler_i_2023.49084 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med registreringsmeldinger for gjødselvarer i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med omsetning av gjødselvarer som kan ha en særlig stor helse- og miljørisiko. Det er du som registrerer gjødselvaren for omsetning som har ansvar for at dine gjødselvarer er i tråd med norsk reg... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_registreringsmeldinger_for_gjodselvarer_i_2023.49073 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Tilsyn med ulovlig import av aktive stoffer til bruk som plantevernmidler

I 2023 vil Mattilsynet i samarbeid med Tolletaten, føre tilsyn med virksomheter og privatpersoner som importerer kjemikalier til bruk som plantevernmidler. Det vil bli satt opp ulike former for overvåkning av importsendinger som ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/tilsyn_med_ulovlig_import_av_aktive_stoffer_til_bruk_som_plantevernmidler.48619 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022