Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_23_september_2019.35797 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler fastsatt

Mattilsynet fastsatte 12. juli 2019 ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Forskriften gjennomfører EU-kommisjonens forordning (EU) 2017/2158 i norsk rett, det vil si at forordningens bestemmelser nå gjelder som nor... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/ny_forskrift_om_tiltak_mot_akrylamid_i_naeringsmidler_fastsatt.35786 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 13. august 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke ILA ble 12. juli 2019 påvist på fisk ved sjølokalitete... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_bodo_og_sorfold_kommuner_nordland_fylke.35788 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 13. august 2019 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13643 Hjartholm, 14081 Tveit, 25055 ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_sogn_og_fjordane.35787 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 13.08.2019

Veterinær grensekontroll sjømat 2018

I 2018 ble 122 prøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkingsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.» Hva undersøkte vi: Importert sjømat fra land utenfor EU/... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2018.35778 Publisert 12.08.2019 | Sist endret 12.08.2019

Påvist pankreassykdom (PD-SAV-3) i et oppdrettsanlegg i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke

8. august 2019 påviste Veterinærinstituttet PD forårsaket av SAV 3 på lokalitet 12872 Kattholmen. Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett. SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord fo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pdsav3_i_et_oppdrettsanlegg_i_kristiansund_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.35775 Publisert 12.08.2019 | Sist endret 12.08.2019

VKM-vurdering: VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Hva vi bad om: VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge. Overleveringsdato:30. juni 2016Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses p... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_vkmvurdering_mattrygghet_og_smitterisiko_til_dyr_knyttet_til_skrantesjuke.35766 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva vi bad om: Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninge... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_nye_vurderinger_av_smitterisiko_fra_skrantesjuke_etter_forskningsprosjekt_i_canada.35764 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av Skrantesjuke

Hva vi bad om: En uttalelse fra VKM hvorvidt EFSAs nylige publiserte CWD-rapport II gir grunnlag for endring av VKMs tidligere vurderinger eller om disse fremdeles er gjeldende. Overleveringsdato:2. februar 2018Hva er vurderingen:... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_vurdering_av_efsas_evalueringer_knyttet_til_smitterisiko_av_skrantesjuke.35763 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av Skrantesjuke

Hva vi bad om: Hvilke risikofaktorer bidrar til overføring av smitte, og hvordan risikofaktorene vil påvirke valg av tiltak. Overleveringsdato:29. mars 2017Hva er vurderingen: Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsiderOm skran... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_risikofaktorer_som_bidrar_til_overforing_av_smitte_av_skrantesjuke.35761 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

Genta-Kel 10 – viktig informasjon fra Legemiddelverket og Mattilsynet

Etter at Statens Legemiddelverk var blitt kjent med at Genta-Kel på godkjenningsfritak var blitt omsatt i ulovlige pakninger med feil informasjon og tilbakeholdelsestid på merkingen, ble det den 28.11.18 iverksatt salgstopp for G... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/gentakel_10__viktig_informasjon_fra_legemiddelverket_og_mattilsynet.35726 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 16.08.2019

Mattilsynet oppdaterer vedlegg 2 i kontrollområdeforskrift for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Mattilsynet har 01. august 2019 oppdatert vedlegg 2 til kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke. ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 14040 Krigsh... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppdaterer_vedlegg_2_i_kontrollomraadeforskrift_for_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35717 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 01.08.2019

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2018. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2018.35714 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2018

I 2018 ble i alt 249 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og ulovlige animalske proteiner. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fôr og trygge produkt... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2018.35699 Publisert 30.07.2019 | Sist endret 30.07.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av MOWI AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskri... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_bodo_og_sorfold_kommuner_nordland_fylke.35685 Publisert 26.07.2019 | Sist endret 16.08.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Mattilsynet har 26. juli 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms fylke. ILA ble påvist på fisk ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvæna... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_kvaenangen_kommune_troms_fylke.35684 Publisert 26.07.2019 | Sist endret 08.08.2019

Påvist kverke på hester i Akershus

Det er påvist kverke på én hest i Bærum og på to hester på Romerike. Restriksjonene på uteboksrekka på stallen i Bærum er opphevet. I juni ble det påvist kverke på én hest i Bærum og på to hester på Romerike. Stallene som hestene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/paavist_kverke_paa_hester_i_akershus.35650 Publisert 25.07.2019 | Sist endret 25.07.2019

Forlengelse av forbudet mot importen av tørkede bønner fra Nigeria

Mattilsynet fastsatte 24. juli 2019 en forlengelse av forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1256 og trer i kraft straks. Importforbudet er forlenget frem til 30... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forlengelse_av_forbudet_mot_importen_av_torkede_bonner_fra_nigeria.35674 Publisert 24.07.2019 | Sist endret 24.07.2019

Justering av reglene ved import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater – endring av forordning (EF) nr. 669/2009

23. juli 2019 fastsatte Mattilsynet  en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/1249 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv importkontroll av visse næringsmidler og fôrvarer av ikk... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/justering_av_reglene_ved_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater__endring_av_forordning_ef_nr_6692009.35668 Publisert 23.07.2019 | Sist endret 23.07.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitet 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune, Troms. Lokaliteten drives av MOWI AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_kvaenangen_kommune_troms_fylke.35652 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 26.07.2019