Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger 2017

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer. Analysen ble... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyse_av_brod_knekkebrod_og_frokostblandinger_2017.36894 Publisert 19.12.2017 | Sist endret 22.11.2019

Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_tilsyn_med_drikkevannsbassenger_i_region_ost_2017.28799 Publisert 11.12.2017 | Sist endret 23.09.2019

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Her publiserer vi tilsynsrapportene fortløp... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_av_dyrevelferd_paa_nordfjella.28719 Publisert 30.11.2017 | Sist endret 04.09.2019

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Mattilsynet har i 2017 gjennomført kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter». Hva undersøkte vi:Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spiseis, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhan... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2017__melk_og_melkeprodukter.28530 Publisert 15.11.2017 | Sist endret 28.06.2018

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2015.30750 Publisert 08.11.2017 | Sist endret 16.05.2018

«Andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, 2015 - 2017

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) risikovurdert «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_2015__2017.30062 Publisert 05.10.2017 | Sist endret 06.12.2019

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva vi bad om:Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_nye_vurderinger_av_smitterisiko_fra_skrantesjuke_etter_forskningsprosjekt_i_canada.35764 Publisert 29.09.2017 | Sist endret 06.12.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2. tertial 2017

Fra og med mai til og med august 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 2556 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2_tertial_2017.27836 Publisert 20.09.2017 | Sist endret 21.09.2017

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

I 2016 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to av totalt 129 mat-, fôr- og såvareprøver. Funnene ble gjort i importerte tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA. Hva undersøkte vi:Importerte... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2016.27672 Publisert 06.09.2017 | Sist endret 06.09.2017

Helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke

Denne risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet viser at helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste. Hva undersøkte vi?Vitenskapskomiteen for ma... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/helserisiko_ved_radioaktivitet_i_mat_og_drikke.27386 Publisert 23.08.2017 | Sist endret 06.12.2019

Very low levels of radioactive substances in Norwegian farmed Atlantic salmon

The levels of the anthropogenic radionuclide 137Cs in farmed salmon are about three orders of magnitude lower than the maximum permitted level for radioactive cesium in food set by the Norwegian authorities after the Chernobyl acc... https://www.mattilsynet.no/language/english/fish_and_aquaculture/very_low_levels_of_radioactive_substances_in_norwegian_farmed_atlantic_salmon.37335 Publisert 14.08.2017 | Sist endret 10.01.2020

Bruk av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen

Bruk av ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode. Denne risikovurderingen viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Hva undersøkte vi?Bruken av ferskvan... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/bruk_av_ferskvann_i_behandling_av_laks_i_oppdrettsnaeringen.26964 Publisert 07.07.2017 | Sist endret 06.12.2019

Mikroorganismer i gjødsel

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det er ubetydelig helserisiko og lav miljørisiko ved å bruke gjødselvarer tilsatt kulturer av Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum og m... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/mikroorganismer_i_gjodsel.26884 Publisert 29.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at potensielt toksiske metaller (tungmetaller) kan være en drivkraft for utvikling av metallresistens hos bakterier, men at dose- og tidseksponerin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/sammenhengen_mellom_antimikrobiell_resistens_og_innhold_av_tungmetaller_i_jord_og_gjodselprodukter.28169 Publisert 28.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta)

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en vitenskapelig (VKM) vurdering av spørsmål knyttet til konsekvenser for tomatnæringen ved en etablering av søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) i Norge. Hva er under... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/soramerikansk_tomatmoll_ituta_absolutai.26699 Publisert 19.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd?

Mattilsynet og Miljødirektoratet ba Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en vitenskapelig vurdering av risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd ved å sette ut stokkender (Ana... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/er_utsetting_av_stokkender_uheldig_for_biologisk_mangfold_dyrehelse_og_dyrevelferd.26678 Publisert 15.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum i april 2017

40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje i perioden 4.-6. april 2017. Seks av virksomhetene fikk godkjent, 28 virksomheter fikk varsel om vedtak og ni virksomheter ble stengt på grunn av svært då... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/tilsyn_med_gatekjokken_i_oslo_asker_og_baerum_i_april_2017.26614 Publisert 13.06.2017 | Sist endret 26.02.2019

Aksjon pærebrann 2016

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2016. Vi gjennomførte 9944 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1941 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende ar... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2016.26566 Publisert 02.06.2017 | Sist endret 24.09.2018

Tilsynsprogrammet for skjell 2015

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer viser årlig undersøkelse utført av NIFES på oppdrag fra Mattilsynet. Hva er undersøkt:Blåskjell, østers og o-skjellTidsrom:2015Hv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2015.34964 Publisert 24.05.2017 | Sist endret 23.05.2019

Tilsyn med spiseklar sjømat i 2016

I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder. Kva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/tilsyn_med_spiseklar_sjomat_i_2016.26394 Publisert 22.05.2017 | Sist endret 28.02.2020