Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av australsk rødklokreps

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at australsk rødklokreps sannsynligvis ikke vil kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men at det er høy risiko for at den har med seg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_australsk_rodklokreps.24811 Publisert 05.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Moderat risiko for gyrospredning på Nordkalotten

I nord grenser Norge mot land hvor lakseparasitten Gyrodactylus salaris finnes i elver og sjøer. Risikoen for at parasitten sprer seg fra Finland, Sverige og Russland til Troms og Finnmark er moderat. Det viser risikovurder... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/moderat_risiko_for_gyrospredning_paa_nordkalotten.22077 Publisert 14.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet har kontrollert håndtering av animaliebiprodukter i villfiskmottak: Håndteringen må bedres

I februar til oktober 2015 ble det gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på etterlevelsen av regelverket som gjelder håndtering av biprodukter i villfiskmottak. Regelverksbruddene som ble avdekket viser at det svikter på den ge... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/mattilsynet_har_kontrollert_haandtering_av_animaliebiprodukter_i_villfiskmottak_haandteringen_maa_bedres.21742 Publisert 12.02.2016 | Sist endret 02.12.2019