Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Hva vi bad om:VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.Overleveringsdato:30. juni 2016Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_mattrygghet_og_smitterisiko_til_dyr_knyttet_til_skrantesjuke.35766 Publisert 30.06.2016 | Sist endret 06.12.2019

Tilsyn med brannsikring i svinehold 2015

Mattilsynet har gjennomført kontroll i 648 av landets 1441 dyrehold med slaktegris. I 340 dyrehold var brannsikringen i tråd med kravene. I 140 dyrehold var det elektriske anlegget ikke forskriftsmessig kontrollert eller svinebond... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/brannsikring/tilsyn_med_brannsikring_i_svinehold_2015.22032 Publisert 10.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Husdyrregisteret blir sakte bedre

Storfebønder i Norge er blitt flinkere til å rapportere inn hendelser til Husdyrregisteret. Dette betyr at Husdyrregisteret er blitt bedre, og at Norge har fått bedre beredskap på dyrehelse og mattrygghet, selv om registreringen f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/husdyrregisteret_blir_sakte_bedre.21813 Publisert 19.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om dyrevelferd hos kalkun

Risikovurderingen om dyrevelferden hos slaktekalkun fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon, og er et godt grunnlag for Mattilsynet for å vurdere behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_dyrevelferd_hos_kalkun.21764 Publisert 15.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015. Mattilsynet ha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2015.21709 Publisert 10.02.2016 | Sist endret 10.02.2016