Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Matsvinn og holdbarhetsmerking i de nordiske landene

Rapporten «Food waste and date labelling: Issues affecting the durability» vurderer blant annet hvordan regelverket for datomerking av mat er tilrettelagt i de nordiske landene og hvordan matens holdbarhet blir påvirket av tempera... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/matsvinn_og_holdbarhetsmerking_i_de_nordiske_landene.37471 Publisert 15.08.2016 | Sist endret 29.01.2020

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene. I 2015 ble det analysert 1305... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/lavt_innhold_av_plantevernmiddelrester_i_maten_i_2015.22925 Publisert 16.06.2016 | Sist endret 18.06.2020

Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015. I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/allergener/feilmerkede_matvarer_fremdeles_en_risiko_for_mange_allergikere.22874 Publisert 14.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) til Mattilsynet. Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrik... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/mattilsynet_anbefaler_ikke_riskaker_til_smaa_barn.22454 Publisert 03.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Første tre måneder: Sju av ti serveringssteder får smilefjes

Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjes/forste_tre_maaneder_sju_av_ti_serveringssteder_faar_smilefjes.22301 Publisert 13.04.2016 | Sist endret 11.06.2020

Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende. Undersøkelsen b... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/ingen_funn_av_fluorerte_stoffer_i_papp_og_papir.22286 Publisert 12.04.2016 | Sist endret 12.08.2019

Vurdering av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd

Mattilsynet har mottatt vurderinger av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). VKM-vurderingene ble overlevert Mattilsynet tirsdag 5. april. Les om vurderingene hos VKM: Risikov... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_magnesium_kalsium_og_vitamin_c_i_kosttilskudd.22216 Publisert 05.04.2016 | Sist endret 07.01.2020

Tilsyn med importører og produsenter av matkontaktmaterialer 2015

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på importører og produsenter av matkontaktmaterialer av plast. Prosjektet viser at næringen må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder uønskede stoffer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/tilsyn_med_importorer_og_produsenter_av_matkontaktmaterialer_2015.22188 Publisert 31.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en type probiotika i kosttilskudd til sped- og småbarn. Konklusjonen fra VKM er at det mangler langtidsstudier, og at langtidseffekter ikke kan vurder... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/trenger_mer_kunnskap_om_probiotika_i_kosttilskudd_til_de_minste.22071 Publisert 11.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 2

På oppdrag fra Mattilsynet risikovurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og min... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurderinger_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_2.21958 Publisert 01.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier i 2015

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten. Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/tilsyn_med_smaa_og_mellomstore_eggpakkerier_i_2015.21830 Publisert 23.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015. Mattilsynet ha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2015.21709 Publisert 10.02.2016 | Sist endret 10.02.2016