Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Moderat risiko for gyrospredning på Nordkalotten

I nord grenser Norge mot land hvor lakseparasitten Gyrodactylus salaris finnes i elver og sjøer. Risikoen for at parasitten sprer seg fra Finland, Sverige og Russland til Troms og Finnmark er moderat. Det viser risikovurder... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/moderat_risiko_for_gyrospredning_paa_nordkalotten.22077 Publisert 14.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en type probiotika i kosttilskudd til sped- og småbarn. Konklusjonen fra VKM er at det mangler langtidsstudier, og at langtidseffekter ikke kan vurder... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/trenger_mer_kunnskap_om_probiotika_i_kosttilskudd_til_de_minste.22071 Publisert 11.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene. I 2015 ble det analysert 1305... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/lavt_innhold_av_plantevernmiddelrester_i_maten_i_2015.22925 Publisert 16.06.2016 | Sist endret 18.06.2020

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjødsel som samles opp på slakterier kan spre et lite antall alvorlige planteskadegjørere, dersom den brukes ubehandlet på jordbruksarealer. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/vurdering_av_plantehelserisiko_ved_bruk_av_ubehandlet_husdyrgjodsel_fra_slakterier.24664 Publisert 15.11.2016 | Sist endret 12.08.2019

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015. Mattilsynet ha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2015.21709 Publisert 10.02.2016 | Sist endret 10.02.2016

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om dyrevelferd hos kalkun

Risikovurderingen om dyrevelferden hos slaktekalkun fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon, og er et godt grunnlag for Mattilsynet for å vurdere behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_dyrevelferd_hos_kalkun.21764 Publisert 15.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 2

På oppdrag fra Mattilsynet risikovurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og min... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurderinger_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_2.21958 Publisert 01.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier i 2015

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten. Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/tilsyn_med_smaa_og_mellomstore_eggpakkerier_i_2015.21830 Publisert 23.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Hva vi bad om:VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.Overleveringsdato:30. juni 2016Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_mattrygghet_og_smitterisiko_til_dyr_knyttet_til_skrantesjuke.35766 Publisert 30.06.2016 | Sist endret 06.12.2019

Vurdering av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd

Mattilsynet har mottatt vurderinger av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). VKM-vurderingene ble overlevert Mattilsynet tirsdag 5. april. Les om vurderingene hos VKM: Risikov... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_magnesium_kalsium_og_vitamin_c_i_kosttilskudd.22216 Publisert 05.04.2016 | Sist endret 07.01.2020

Matsvinn og holdbarhetsmerking i de nordiske landene

Rapporten «Food waste and date labelling: Issues affecting the durability» vurderer blant annet hvordan regelverket for datomerking av mat er tilrettelagt i de nordiske landene og hvordan matens holdbarhet blir påvirket av tempera... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/matsvinn_og_holdbarhetsmerking_i_de_nordiske_landene.37471 Publisert 15.08.2016 | Sist endret 29.01.2020

Store negative konsekvenser som følge av hønsehirse

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av ugraset hønsehirse. VKM vurderer at hønsehirse vil kunne føre til store negative konsekvenser for jordbruket i lavlandet i Sørøst... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/fremmede_skadelige_arter/store_negative_konsekvenser_som_folge_av_honsehirse.22703 Publisert 31.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Første tre måneder: Sju av ti serveringssteder får smilefjes

Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjes/forste_tre_maaneder_sju_av_ti_serveringssteder_faar_smilefjes.22301 Publisert 13.04.2016 | Sist endret 11.06.2020

Mattilsynet har kontrollert håndtering av animaliebiprodukter i villfiskmottak: Håndteringen må bedres

I februar til oktober 2015 ble det gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på etterlevelsen av regelverket som gjelder håndtering av biprodukter i villfiskmottak. Regelverksbruddene som ble avdekket viser at det svikter på den ge... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/mattilsynet_har_kontrollert_haandtering_av_animaliebiprodukter_i_villfiskmottak_haandteringen_maa_bedres.21742 Publisert 12.02.2016 | Sist endret 02.12.2019

Tilsyn med brannsikring i svinehold 2015

Mattilsynet har gjennomført kontroll i 648 av landets 1441 dyrehold med slaktegris. I 340 dyrehold var brannsikringen i tråd med kravene. I 140 dyrehold var det elektriske anlegget ikke forskriftsmessig kontrollert eller svinebond... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/brannsikring/tilsyn_med_brannsikring_i_svinehold_2015.22032 Publisert 10.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) til Mattilsynet. Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrik... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/mattilsynet_anbefaler_ikke_riskaker_til_smaa_barn.22454 Publisert 03.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

I 2015 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver. Alle fem funn ble gjort i importerte matprodukter. Hva er undersøkt:Importerte mat-, fôr og såvareprøver.Mat: ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2015.23753 Publisert 19.09.2016 | Sist endret 19.09.2016

Styrket beslutningsgrunnlag i arbeidet med miljøvurdering av plantevernmidler

Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der en har kartlagt de mest vanlige forekommende fugler og små pattedyr i ulike jordbruksvekster. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantever... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/styrket_beslutningsgrunnlag_i_arbeidet_med_miljovurdering_av_plantevernmidler.37958 Publisert 28.01.2016 | Sist endret 09.03.2020