Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Forslag om opphevelse av soneforskrift for å forebygge og bekjempe lakselus i Hordaland og Rogaland

Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne komm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/forslag_om_opphevelse_av_soneforskrift_for_aa_forebygge_og_bekjempe_lakselus_i_hordaland_og_rogaland.24903 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 05.02.2019

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av australsk rødklokreps

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at australsk rødklokreps sannsynligvis ikke vil kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men at det er høy risiko for at den har med seg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_australsk_rodklokreps.24811 Publisert 05.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 23816 Nordbotnet i Nesna kommune. Eier av lokaliteten er Nova Sea AS og Tomma Laks AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_nesna_luroy_donna_og_leirfjord_kommuner_i_nordland.24668 Publisert 16.11.2016 | Sist endret 11.04.2019

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjødsel som samles opp på slakterier kan spre et lite antall alvorlige planteskadegjørere, dersom den brukes ubehandlet på jordbruksarealer. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/vurdering_av_plantehelserisiko_ved_bruk_av_ubehandlet_husdyrgjodsel_fra_slakterier.24664 Publisert 15.11.2016 | Sist endret 12.08.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd – separate maksimumsgrenser

Mattilsynet foreslår å innføre fire ulike alderskategorier for maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskuddforskriften:småbarn (fra 1 år opptil 3 år)barn (fra 3 år opptil 11 år)unge (fra 11 år o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_vitaminer_og_mineraler_i_kosttilskudd__separate_maksimumsgrenser.24618 Publisert 09.11.2016 | Sist endret 11.04.2019

Nye regler for en rekke fargestoffer for hår og øyevipper

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av en rekke fargestoffer i produkter for farging av hår og øyevipper (kosmetikkforordningens vedlegg III), diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslag... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/nye_regler_for_en_rekke_fargestoffer_for_haar_og_oyevipper.23991 Publisert 27.10.2016 | Sist endret 13.03.2019

Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Gildeskål og Bodø kommuner i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune. Eier av lokaliteten er Nova Sea AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det opprettes e... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_gildeskaal_og_bodo_kommuner_i_nordland.23971 Publisert 24.10.2016 | Sist endret 05.12.2016

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for niacin i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_niacin_i_kosttilskudd.23963 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 11.04.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for fosfor og kalium i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vit... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_fosfor_og_kalium_i_kosttilskudd.23961 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 11.04.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for selen og kopper i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vit... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_selen_og_kopper_i_kosttilskudd.23959 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 11.04.2019

Nytt dyrehelseregelverk i EU – landdyr og akvatiske dyr

Nytt regelverk om kontroll av dyrehelse ble vedtatt i EU 9. mars 2016 og publisert i Official Journal 31. mars 2016. Regelverket fornyer og erstatter dagens EU regelverk, som også er gjeldende regelverk i Norge. Det nye regelverke... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nytt_dyrehelseregelverk_i_eu__landdyr_og_akvatiske_dyr.7725 Publisert 14.10.2016 | Sist endret 15.02.2019

Endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Mattilsynet opprettet i juni 2016 kontrollområde for å bekjempe ILA etter at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune. Rutinemessig prøvetaking på tre ulike lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/endring_av_forskrift_om_kontrollomraade_for_bekjempelse_av_ila_i_froya_kommune_i_sortrondelag.23842 Publisert 30.09.2016 | Sist endret 05.12.2016

Endring av TSE-forskriften 3b-2016: Endringer av definisjoner, merkekrav og importkrav

Endringene fører blant annet til at en ny definisjon av BSE ikke tar med tilfeller av atypisk BSE. I tillegg endres merkekravene til slakt og produkter med risikomateriale, og det gis lettelser i krav ved samhandel med levende små... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/bse/endring_av_tseforskriften_3b2016_endringer_av_definisjoner_merkekrav_og_importkrav.23816 Publisert 27.09.2016 | Sist endret 08.03.2019

Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

I 2015 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver. Alle fem funn ble gjort i importerte matprodukter. Hva er undersøkt:Importerte mat-, fôr og såvareprøver.Mat: ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2015.23753 Publisert 19.09.2016 | Sist endret 19.09.2016

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for enkelte UV- filtre og andre stoffer i kosmetikk

Fem reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer i kosmetikkforordningens vedlegg II - IV, diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (S... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_enkelte_uv_filtre_og_andre_stoffer_i_kosmetikk.23166 Publisert 04.07.2016 | Sist endret 13.03.2019

Mattilsynet foreslår utvidelse av kontrollområdet for bekjempelse av ILA i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 13124 Storstrompan i Rødøy kommune. Eier av lokaliteten er Marine Harvest AS. Lokaliteten ligger innenfor kontrollområdet for ILA som ble opprettet i Rødøy og Lurøy ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_foreslaar_utvidelse_av_kontrollomraadet_for_bekjempelse_av_ila_i_rodoy_og_luroy_kommuner_i_nordland.23155 Publisert 01.07.2016 | Sist endret 05.12.2016

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene. I 2015 ble det analysert 1305... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/lavt_innhold_av_plantevernmiddelrester_i_maten_i_2015.22925 Publisert 16.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015. I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/allergener/feilmerkede_matvarer_fremdeles_en_risiko_for_mange_allergikere.22874 Publisert 14.06.2016 | Sist endret 12.08.2019