Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av australsk rødklokreps

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at australsk rødklokreps sannsynligvis ikke vil kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men at det er høy risiko for at den har med seg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_australsk_rodklokreps.24811 Publisert 05.12.2016 | Sist endret 12.08.2019

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjødsel som samles opp på slakterier kan spre et lite antall alvorlige planteskadegjørere, dersom den brukes ubehandlet på jordbruksarealer. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/vurdering_av_plantehelserisiko_ved_bruk_av_ubehandlet_husdyrgjodsel_fra_slakterier.24664 Publisert 15.11.2016 | Sist endret 12.08.2019

Nye regler for en rekke fargestoffer for hår og øyevipper

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av en rekke fargestoffer i produkter for farging av hår og øyevipper (kosmetikkforordningens vedlegg III), diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslag... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/nye_regler_for_en_rekke_fargestoffer_for_haar_og_oyevipper.23991 Publisert 27.10.2016 | Sist endret 13.03.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for niacin i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_niacin_i_kosttilskudd.23963 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 05.12.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for fosfor og kalium i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vit... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_fosfor_og_kalium_i_kosttilskudd.23961 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 05.12.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for selen og kopper i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vit... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_selen_og_kopper_i_kosttilskudd.23959 Publisert 19.10.2016 | Sist endret 05.12.2019

Nytt dyrehelseregelverk i EU – landdyr og akvatiske dyr

Nytt regelverk om kontroll av dyrehelse ble vedtatt i EU 9. mars 2016 og publisert i Official Journal 31. mars 2016. Regelverket fornyer og erstatter dagens EU regelverk, som også er gjeldende regelverk i Norge. Det nye regelverke... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nytt_dyrehelseregelverk_2021/nytt_dyrehelseregelverk_i_eu__landdyr_og_akvatiske_dyr.7725 Publisert 14.10.2016 | Sist endret 03.12.2019

Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

I 2015 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver. Alle fem funn ble gjort i importerte matprodukter. Hva er undersøkt:Importerte mat-, fôr og såvareprøver.Mat: ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2015.23753 Publisert 19.09.2016 | Sist endret 19.09.2016

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for enkelte UV- filtre og andre stoffer i kosmetikk

Fem reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer i kosmetikkforordningens vedlegg II - IV, diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (S... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_enkelte_uv_filtre_og_andre_stoffer_i_kosmetikk.23166 Publisert 04.07.2016 | Sist endret 13.03.2019

VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Hva vi bad om:VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.Overleveringsdato:30. juni 2016Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_mattrygghet_og_smitterisiko_til_dyr_knyttet_til_skrantesjuke.35766 Publisert 30.06.2016 | Sist endret 06.12.2019

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene. I 2015 ble det analysert 1305... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/lavt_innhold_av_plantevernmiddelrester_i_maten_i_2015.22925 Publisert 16.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015. I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/allergener/feilmerkede_matvarer_fremdeles_en_risiko_for_mange_allergikere.22874 Publisert 14.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitamin E og vitamin B6 i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere v... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_vitamin_e_og_vitamin_b6_i_kosttilskudd.22712 Publisert 31.05.2016 | Sist endret 05.12.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for jern og sink i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere v... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_jern_og_sink_i_kosttilskudd.22706 Publisert 31.05.2016 | Sist endret 05.12.2019

Store negative konsekvenser som følge av hønsehirse

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av ugraset hønsehirse. VKM vurderer at hønsehirse vil kunne føre til store negative konsekvenser for jordbruket i lavlandet i Sørøst... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/fremmede_skadelige_arter/store_negative_konsekvenser_som_folge_av_honsehirse.22703 Publisert 31.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) til Mattilsynet. Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrik... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/mattilsynet_anbefaler_ikke_riskaker_til_smaa_barn.22454 Publisert 03.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Første tre måneder: Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjes/forste_tre_maaneder_sju_av_10_serveringssteder_faar_smilefjes.22301 Publisert 13.04.2016 | Sist endret 06.08.2019

Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende. Undersøkelsen b... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/ingen_funn_av_fluorerte_stoffer_i_papp_og_papir.22286 Publisert 12.04.2016 | Sist endret 12.08.2019