Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om akrylamid

Risikovurderingen om akrylamid fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon og er et godt grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med akrylamid i mat. VKMs risikovurdering "Risk assessment of dietary exposur... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_akrylamid.21252 Publisert 17.12.2015 | Sist endret 22.11.2019

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antimikrobiell resistens fra mat og matproduserende dyr i Norge

I en ny vurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at det er ekstremt lite sannsynlig at vi utsetter oss for antibiotikaresistente bakterier fra de fleste norske matvarer. Videre bygger vurderingen opp under Ma... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/vurdering_av_sannsynlighet_for_overforing_av_antimikrobiell_resistens_fra_mat_og_matproduserende_dyr_i_norge.21187 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 24.07.2019

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at antibiotikaresistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker. Idet resistens er mer vanlig i andre land enn Norge vil mer ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/vurdering_av_sannsynlighet_for_overforing_av_antibiotikaresistens_mellom_kjaeledyr_og_mennesker.21189 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 12.03.2019

Risikovurdering om bruk av koksidiostatika i kyllingfôr i Norge

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at det er funn som tyder på at det kan være en sammenheng mellom bruken av narasin i Norge og antibiotikaresistens hos bakterier i fjørfeprod... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/risikovurdering_om_bruk_av_koksidiostatika_i_kyllingfor_i_norge.21190 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 21.02.2020

Merkesjekken 2015: Mye feil i merkingen av kjøttprodukter

For tredje år på rad har Mattilsynet gjennomført en kampanje på merking av mat, og i 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2015_mye_feil_i_merkingen_av_kjottprodukter.21006 Publisert 24.11.2015 | Sist endret 24.07.2019

Risikovurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 1

Mattilsynet tar nå grep for å gjøre regelverket som omfatter kosttilskudd enklere for bransjen, og mer oversiktlig for forbrukeren. Fundamentet for en slik oppdatering av regelverket er risikovurderinger Vitenskapskomiteen for Mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_1.20990 Publisert 20.11.2015 | Sist endret 12.08.2019

Endret fettsammensetning i chips

Chips har fått et vesentlig lavere innhold av mettet fett, til fordel for enumettet fett. Samtlige produkter er også frie for transfett. Det viser en analyse utført for Mattilsynet. – Analysen vi har gjennomført viser gjennomgåend... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/endret_fettsammensetning_i_chips.20788 Publisert 29.10.2015 | Sist endret 03.05.2019

Energidrikker og vitaminvann merkes ikke tilfredsstillende

Ernærings- og helsepåstander er stort sett tilfredsstillende, men ikke alle energidrikker og vitaminvann er merket tilfredsstillende. Noen produsenter manglet også tillatelse til å berike produktene, det vil si tilføre ekstra næri... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/energidrikker_og_vitaminvann_merkes_ikke_tilfredsstillende.20709 Publisert 20.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

Vurdering av faktorer for listeføring av smittsomme sykdommer hos fisk, krepsdyr og bløtdyr på den nasjonale sykdomslisten

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert hvilke faktorer som bør vektlegges når Mattilsynet vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og bløtdyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten. VKM konkluderer med at Ma... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vurdering_av_faktorer_for_listeforing_av_smittsomme_sykdommer_hos_fisk_krepsdyr_og_blotdyr_paa_den_nasjonale_sykdomslisten.20691 Publisert 15.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

Serveringssteder i Drammen må følge egne renholdsrutiner

Ett serveringssted fikk pålegg om umiddelbar nedvasking av lokaler og utstyr og fire fikk pålegg om å forbedre rutinene for  renhold og orden da Mattilsynet 26.august 2015 kontrollerte 37 serveringssteder i Drammen sentrum. Ingen ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/serveringssteder_i_drammen_maa_folge_egne_renholdsrutiner.20534 Publisert 01.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

God mathåndtering under sommerfestivaler

Mattilsynet har i løpet av sommeren 2015 ført tilsyn med matserveringen ved Kongsberg Jazzfestival, Økofestivalen i Sande og Elvefestivalen i Drammen. Forholdene var bra. - Forholdene rundt mathåndtering og servering under festiva... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/god_mathaandtering_under_sommerfestivaler.20280 Publisert 04.09.2015 | Sist endret 24.07.2019

Dårlig renhold og orden på serveringssteder i Drammen

Ett serveringssted ble stengt på grunn av helsefare og ni fikk pålegg om utbedringer da Mattilsynet 9.juni 2015 kontrollerte 34 serveringssteder i Drammen sentrum. Mattilsynet stengte serveringsstedet fordi renhold og orden var s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/daarlig_renhold_og_orden_paa_serveringssteder_i_drammen.19592 Publisert 25.06.2015 | Sist endret 24.07.2019

Kantiner med god start på allergenmerking

Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum sjekket i mars og april 2015 allergenmerking i 48 kantiner. De fleste kantinene hadde kjennskap til de nye kravene om merking av allergifremkallende ingredienser, med det var ulikt hvor langt de ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kantine/kantiner_med_god_start_paa_allergenmerking.19521 Publisert 17.06.2015 | Sist endret 24.07.2019

Ikke skadelige mengder kadmium i vanlig norsk kosthold

Voksne som har et gjennomsnittlig norsk kosthold får ikke i seg skadelige mengder kadmium. Barn overskrider tolerabelt inntak, fordi de spiser mye i forhold til kroppsvekt. Det er konklusjonen i en risikovurdering av inntak av kad... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/ikke_skadelige_mengder_kadmium_i_vanlig_norsk_kosthold.19491 Publisert 15.06.2015 | Sist endret 24.07.2019

Fremmedstoffer i landdyr i 2014

Mattilsynet har gjort en omfattende kartlegging av mulige fremmedstoffer i norske landdyr. Resultatene fra 2014 viser ikke alvorlige funn av fremmedstoffer i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige funn og t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/fremmedstoffer_i_landdyr_i_2014.19553 Publisert 04.06.2015 | Sist endret 24.07.2019

Norske hester har det bra

Norske hester har det hovedsakelig bra. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har ført tilsyn i 750 hestehold over hele landet. Tilsynet har vært risikobasert. Det vil si at de antatt dårligste hesteholdene er sjekket. Tilsyn m... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/norske_hester_har_det_bra.19387 Publisert 03.06.2015 | Sist endret 24.07.2019

Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014

I Mattilsynets tilsynsprosjekt ble det i 2014 påvist ulovlig GMO-innhold i 7 av totalt 54 prøver av næringsmidler, men ikke i noen av de 67 prøvene tatt av fôr- og såvarer. – Dette bekrefter igjen at innslaget av ulovlig GMO er la... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/syv_funn_av_ulovlig_genmodifisert_materiale_i_2014.19266 Publisert 26.05.2015 | Sist endret 29.03.2019

Fortsatt høyt innhold av akrylamid i enkelte matvarer

Resultater fra analyser i 2014 viser at flere matvarer fortsatt har høye nivåer av akrylamid. Spesielt gjelder dette ferdigstekt pommes frittes, enkelte chipsprodukter og knekkebrød. Mattilsynet vil følge opp produsentene, og har ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/fortsatt_hoyt_innhold_av_akrylamid_i_enkelte_matvarer.19200 Publisert 19.05.2015 | Sist endret 06.08.2019

Overvåkning av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2014

Det ble kun påvist rester av antibiotika i én av 863 prøver. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2014. Det er Mattilsynets medarbeidere i kjøttkontrollen s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaakning_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2014.19171 Publisert 18.05.2015 | Sist endret 06.08.2019