Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Trygt og viktig å spise fisk

Helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet med i en ny vurdering av nytte og risiko ved å spise fisk. R... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/trygt_og_viktig_aa_spise_fisk.33201 Publisert 15.12.2014 | Sist endret 06.12.2019

God vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg

Mattilsynet har i et nasjonalt tilsynsprosjekt kontrollert hvordan settefiskprodusentene ivaretar vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg. - Resultatene er gode og viser at settefiskprodusentene stort sett følger kravene... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/god_vannkvalitet_og_vannbehandling_i_settefiskanlegg.17292 Publisert 15.12.2014 | Sist endret 15.12.2014

Vurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten skal brukes i VKMs arbeide med å vurdere om dagens bruksmengder er trygge. VKM ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler.17114 Publisert 04.12.2014 | Sist endret 27.11.2019

Stort sett bra hygiene i ferskvareavdelinger

69 prosent av ferskvareavdelingene i Hedmark og Oppland hadde ingen eller små avvik da Mattilsynet i perioden juli til september 2014 gjennomførte uanmeldte inspeksjoner på alle butikkene, totalt 67, som har ferskvareavdeling elle... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/butikk_og_butikkjeder/butikk_med_ferskvare/stort_sett_bra_hygiene_i_ferskvareavdelinger.16952 Publisert 25.11.2014 | Sist endret 05.02.2019

Risikovurdering av planteskadegjøreren asiatisk askepraktbille

Mattilsynet har mottatt en risikovurdering fra VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) av asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis), en skadegjører på asketrær. Dersom billen blir innført til Norge ved import av trær eller tr... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/risikovurdering_av_planteskadegjoreren_asiatisk_askepraktbille.16935 Publisert 24.11.2014 | Sist endret 05.02.2019

Lave nivåer av miljøgifter i marine oljer

Nye analyser av marine oljer brukt i kosttilskudd viser lave nivåer av miljøgifter. Tre forskjellige fiskeoljer, fire prøver av oljer som var blandinger av fiskeoljer og planteoljer, en prøve av krillolje og to prøver av seloljer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/lave_nivaaer_av_miljogifter_i_marine_oljer.16852-1 Publisert 14.11.2014 | Sist endret 06.08.2019

Fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

Vannkvalitet, fisketetthet og infeksjonssykdommer er viktige risikofaktorer for fiskehelsen og fiskevelferden i ferskvannsoppdrett. Dette har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert på oppdrag fra Mattilsynet. Mattilsynet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/fiskehelse_og_fiskevelferd_i_ferskvannsoppdrett.33585 Publisert 13.11.2014 | Sist endret 06.12.2019

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Amøbegjellesykdom (AGD) utgjør en alvorlig helserisiko for oppdrettsfisk i saltvann. Men dersom man oppdager sykdommen tidlig og behandler smittede oppdrettsanlegg raskt, vil man kunne begrense skadene. Dette viser en risikovurder... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_amobeindusert_gjellesykdom_hos_fisk.16629 Publisert 30.10.2014 | Sist endret 30.04.2019

Gode rutiner hos mikrobryggeriene i Oslo

Mattilsynet for Oslo, Asker og Bærum har gjennomført tilsyn i åtte mikrobryggerier i Oslo. Hovedinntrykket er at alle stedene er godt drevet med tanke på produksjon av trygge næringsmidler. Mattilsynet har i perioden 19. august ti... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/drikkevarer/gode_rutiner_hos_mikrobryggeriene_i_oslo.19875 Publisert 23.10.2014 | Sist endret 14.07.2015

Trenger mer kunnskap om probiotika i barnemat

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert to typer probiotika i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnegrøt. Konklusjonen fra VKM er at det fremdeles trengs mer kunnskap om probioti... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/morsmelkserstatning/trenger_mer_kunnskap_om_probiotika_i_barnemat.16335 Publisert 09.10.2014 | Sist endret 10.10.2017

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for betakaroten i kosttilskudd

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_betakaroten_i_kosttilskudd.16022 Publisert 19.09.2014 | Sist endret 05.12.2019

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for folsyre i kosttilskudd

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften. Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_folsyre_i_kosttilskudd.16020 Publisert 19.09.2014 | Sist endret 03.12.2019

Fire funn av Listeria i 2013

Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier. Prøven... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/fire_funn_av_listeria_i_2013.35231 Publisert 16.09.2014 | Sist endret 14.06.2019

Dårlig hygiene hos halvparten av hurtigmatstedene

Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 340 tilsyn i hurtigmatbransjen. Mer enn halvparten hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold. 341 tilsyn ble gjennomfør fra mars til august i år. Grunnleggende hy... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/daarlig_hygiene_hos_halvparten_av_hurtigmatstedene.15693 Publisert 29.08.2014 | Sist endret 07.06.2019

Import av kaviar fra Moldova

Det har skjedd en endring av forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Endringen gjelder republikken Moldova, som nå blir listeført for import av kaviar til EU. Kommisjonen vedtok 6. novemb... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_kaviar_fra_moldova.15336 Publisert 28.07.2014 | Sist endret 28.07.2014

Dårlig hygiene på mange Grünerløkka-restauranter

2/3 av virksomhetene hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold. Det viser Mattilsynets kontroll av 44 spisesteder på Grünerløkka. Under kampanjen ble til sammen 44 virksomheter inspisert. Under inspeksjonene ble det sett på gr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/daarlig_hygiene_paa_mange_grunerlokkarestauranter.14634 Publisert 20.06.2014 | Sist endret 28.11.2019

Tilsyn med import av planteskolevarer

Rapporten fra et avsluttet tilsynsprosjektet i Oslo, Akershus og Østfold viser at mange rundormer (nematoder) og andre skadegjørere følger importerte planter inn i Norge. 55 av 70 prøver inneholdt nematoder. Våren og høsten 2013 b... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/tilsyn_med_import_av_planteskolevarer.34385 Publisert 20.06.2014 | Sist endret 02.04.2019

Partikontroll av frosne fiskerivarer

Da Mattilsynet kontrollerte 290 partier fryst fisk i mars og april, var de fleste i samsvar med regelverket. Mattilsynet kontrollerte parti med hel og bearbeidet laksefisk og rund pelagisk fisk som skulle eksporteres til tredjelan... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/partikontroll_av_frosne_fiskerivarer.34384 Publisert 20.06.2014 | Sist endret 25.07.2019

Plantevernmiddelrester i maten i 2013

Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt. Det viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98 prosent av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene. I alt har Mattilsynet undersøkt 1388 prøve... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/plantevernmiddelrester_i_maten_i_2013.14584 Publisert 18.06.2014 | Sist endret 12.08.2019