Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner i Rogaland fylke

Mattilsynet har 4. august 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner i Rogaland fylke. ILA ble torsdag 30. juli 2020 stadfestet ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_gjesdal_sandnes_og_strand_kommuner_i_rogaland_fylke.39998 Publisert 04.08.2020 | Sist endret 05.08.2020

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 30. juli 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 15460 Laholmen i Nordkapp kommune. ILA ble i januar 2020 p... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.39973 Publisert 30.07.2020 | Sist endret 30.07.2020

Hemolytisk uremisk syndrom forårsaket av E. coli

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om et tilfelle med den alvorlige nyresykdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS) hos et barn under 2 år bosatt i Oslo kommune. Barnet døde mens det var innlagt på sykehus. Matt... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/hemolytisk_uremisk_syndrom_foraarsaket_av_e_coli.39966 Publisert 28.07.2020 | Sist endret 28.07.2020

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 28. juli 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessone 1 rundt lokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune. ILA ble i no... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_1_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_alta_hammerfest_og_hasvik_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.39961 Publisert 28.07.2020 | Sist endret 28.07.2020

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 28. juli 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 30036 Jørstadskjera og 11913 K... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila__i_stavanger_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_rogaland_fylke.39959 Publisert 28.07.2020 | Sist endret 28.07.2020

Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_gratangen_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39953 Publisert 28.07.2020 | Sist endret 28.07.2020

Ny forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften). Forskriften trådte i kraft 15. juli 2020. Kort o... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/ny_forskrift_om_import_av_dyr_av_hestefamilien_og_saed_egg_og_embryo_fra_dyr_av_hestefamilien_fra_tredjestater_hesteimportforskriften.39922 Publisert 23.07.2020 | Sist endret 23.07.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest og Hasvik, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 22. juli 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke. ILA ble fred... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_alta_hammerfest_og_hasvik_troms_og_finnmark.39911 Publisert 22.07.2020 | Sist endret 23.07.2020

Oppdatert helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildere fra land og områder utenfor EØS, inkludert Svalbard

Mattilsynet har fastsatt at hunder, katter og ildere, som innføres ikke-kommersielt fra land og områder utenfor EØS, inkludert Svalbard, skal følges av helsesertifikater i samsvar med en oppdatert sertifikatmodell. Bestemmelsen tr... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/oppdatert_helsesertifikat_for_ikkekommersiell_forflytning_av_hunder_katter_og_ildere_fra_land_og_omraader_utenfor_eos_inkludert_svalbard.39908 Publisert 22.07.2020 | Sist endret 22.07.2020

Mistanke om Marteilia refringens i Fjaler kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim i Fjaler kommune i Vestland fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell skal ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/mistanke_om_marteilia_refringens_i_fjaler_kommune_i_vestland_fylke.39904 Publisert 21.07.2020 | Sist endret 23.07.2020

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 20. juli 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke. ILA ble fredag 17. juli 2020 stadfestet på fisk ved sj... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_hasvik_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39900 Publisert 20.07.2020 | Sist endret 20.07.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Senja og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 20. juli 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Senja og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark fylke. ILA ble onsda... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_harstad_senja_og_ibestad_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.39893 Publisert 20.07.2020 | Sist endret 20.07.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Gjesdal kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11908 Oltesvik i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Ewos Innovation AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_gjesdal_kommune_i_rogaland_fylke.39888 Publisert 17.07.2020 | Sist endret 30.07.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33997 Næringsbukta i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokalitetene.Alle som ferdes i området og driver aktivitet de... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hasvik_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39780 Publisert 17.07.2020 | Sist endret 23.07.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10791 Nordnes i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må v... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39803 Publisert 17.07.2020 | Sist endret 17.07.2020

TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften er endret

Mattilsynet har endret kravene som stilles til import av storfe på grunn av oppdatert kunnskap om spredningsrisiko for BSE. Videre harmoniseres kravene i TSE-forskriften med OIE-anbefalingene når det gjelder import av bearbeidet a... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/tseforskriften_og_animaliebiproduktforskriften_er_endret.39886 Publisert 17.07.2020 | Sist endret 17.07.2020

Viktig informasjon om kjæledyrpass og veterinærens plikter og rettigheter

Du som er autorisert veterinær, har rettigheter til å utstede kjæledyrpass på samme måte som du har rettigheter til å forskrive legemidler til dyr.  Det er Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/viktig_informasjon_om_kjaeledyrpass_og_veterinaerens_plikter_og_rettigheter.39882 Publisert 16.07.2020 | Sist endret 17.07.2020

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 16. juli 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. ILA ble torsdag 9. juli 2020 stadfestet på fisk ved sjø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_loppa_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39876 Publisert 16.07.2020 | Sist endret 16.07.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ibestad_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39872 Publisert 15.07.2020 | Sist endret 16.07.2020