Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver akt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_nordkapp_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.37361 Publisert 24.01.2020 | Sist endret 24.01.2020

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Mowi Norway driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_gildeskaal_kommune_i_nordland_fylke.37429 Publisert 23.01.2020 | Sist endret 23.01.2020

Tilsyn med prøvetakingsplaner på drikkevann i region øst i 2019

Mattilsynets kontroll av 254 vannverk i de tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark viser at 143 av vannverkene oppfyller kravene for å sikre at de leverer helsemessig trygt drikkevann. Hva er undersøkt:M... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/tilsyn_med_provetakingsplaner_paa_drikkevann_i_region_ost_i_2019.37422 Publisert 22.01.2020 | Sist endret 22.01.2020

Spesifisert varslingsplikten ved sykdom og dårlig velferd i oppdrettsanlegg

Mattilsynet har klargjort og spesifisert nærmere hva som ligger i varslingsplikten ved sykdom og dårlig velferd i oppdrettsanlegg. Les mer på mattilsynet.no https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/spesifisert_varslingsplikten_ved_sykdom_og_daarlig_velferd_i_oppdrettsanlegg.37405 Publisert 20.01.2020 | Sist endret 20.01.2020

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise n... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_heroy_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.37393 Publisert 17.01.2020 | Sist endret 17.01.2020

Risikovurdering pukkellaks

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at invasjonen av pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge  Risikovurdering av pukkellaks Hva undersøkte VKM:Pukkellaks i norske elverHva lette VKM... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_pukkellaks.37376 Publisert 16.01.2020 | Sist endret 21.01.2020

Krav om vaksinering av fisk mot pankreassykdom

Fra 1. juli skal all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord være vaksinert mot pankreassykdom. Mattilsynet kan kun i særlige tilfeller gi dispen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/krav_om_vaksinering_av_fisk_mot_pankreassykdom.37373 Publisert 16.01.2020 | Sist endret 16.01.2020

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter 2019

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av kjøttprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter» er å fremskaffe næring... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/analyser_av_naeringsstoffer_og_tungmetaller_i_kjottprodukter_2019.37345 Publisert 15.01.2020 | Sist endret 15.01.2020

Ikke lenger tillatt å eksportere ikke-konforme varer som rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler

Nærings- og fiskeridepartementet har i en ny fortolkning konkludert med at fiskekvalitetsforskriften skal være oppfylt til enhver tid – også for varer som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS-området. Det betyr stans i eksport... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/ikke_lenger_tillatt_aa_eksportere_ikkekonforme_varer_som_rundfrossen_notsei_og_oppdrettsfisk_med_feil_og_mangler.37348 Publisert 14.01.2020 | Sist endret 14.01.2020

Mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) ved sjølokaliteten 15796 Borgarliflot i Suldal kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS. Variant SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mistanke_om_pankreassykdom_pd_sav2_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.37323 Publisert 09.01.2020 | Sist endret 10.01.2020

Ny lakselusforskrift på høring

Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. I tillegg til at lakselusen i seg selv og behandling mot den påvirker fisken, har den bidratt til at veksten i næringen nesten har stoppet opp. – Høringen på ny lakse... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/ny_lakselusforskrift_paa_horing.37294 Publisert 06.01.2020 | Sist endret 07.01.2020

Regionreformen gir nye produsentnumre

I forbindelse med regionreformen får alle landbruksprodusenter i kommuner som blir berørt av denne nye produsentnumre. Mattilsynet tar de nye produsentnumrene i bruk fra tirsdag 7. januar. Bakgrunn for nye produsentnumreProdusent... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/regionreformen_gir_nye_produsentnumre.37291 Publisert 06.01.2020 | Sist endret 09.01.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland fylke

Mattilsynet har 20. desember 2019 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fy... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_finnoy_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_i_rogaland_fylke.37221 Publisert 20.12.2019 | Sist endret 20.12.2019

Rapportering av data for vannforsyningssystemer for 2018

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018 som er rapportert til Mattilsynet. Hva undersøkte vi?Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspl... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/rapportering_av_data_for_vannforsyningssystemer_for_2018.37220 Publisert 20.12.2019 | Sist endret 08.01.2020

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Bømlo kommune i Hordaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14086 Lelandsholmen i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Fylkesnes Fisk AS og Aller Aqua Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_bomlo_kommune_i_hordaland_fylke.37210 Publisert 19.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer – endring av næringsmiddelhygieneforskriften

Stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tilføres listen over hvilke laster det er tillatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker, før de samme beholderne/konteinerne/tankene kan benyttes til sjøtransport av flytende o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/transport_og_lager/frakt_og_transport/sjotransport_av_flytende_oljer_og_fettstoffer__endring_av_naeringsmiddelhygieneforskriften.37196 Publisert 19.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Mattilsynet har 17. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke. ILA ble tirsdag 10. desember... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_alta_hammerfest_hasvik_og_kvalsund_kommuner_i_finnmark_fylke.37164 Publisert 17.12.2019 | Sist endret 17.12.2019

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsetter 17. desember 2019 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer Forskriften implementerer EU forordningene 2019/552, 2019/973 og 2019/1176 som endrer grenseverdie... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.37157 Publisert 17.12.2019 | Sist endret 17.12.2019

Utsatt gjennomføring av EUs nye kontrollforordning og sekundærlovgivning i norsk rett

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625 - Official Control Regulation, vil ikke tre i kraft i Norge på samme tidspunkt som i EU, 14. desember 2019. Etter planen skulle Norge gjennomføre den nye kontrollforordningen sa... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/utsatt_gjennomforing_av_eus_nye_kontrollforordning_og_sekundaerlovgivning_i_norsk_rett.37146 Publisert 16.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.37072 Publisert 11.12.2019 | Sist endret 12.12.2019