Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 27. september 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraadet_for_ila_i_salangen_ibestad_dyroy_lavangen_og_gratangen_kommuner_troms_og_finnmark.44410 Publisert 27.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Pærebrann påvist i Osterøy kommune

Det er påvist pærebrann i bulkemispel i Osterøy kommune. Mattilsynet oppmodar planteskular, fruktdyrkarar og andre om å vera på vakt for smitte av pærebrann. Pærebrann er ein alvorleg plantesjukdom i eple- og pæredyrking som er f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_osteroy_kommune.44399 Publisert 24.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.  Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_maasoy_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.44397 Publisert 24.09.2021 | Sist endret 24.09.2021

Mattilsynets regioner har behandlet de tre siste klagene på saker om kapasitetsøkning 2021/2022

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12, er Mattilsynets første instans ferdig med å behandle de tre siste avåtte klager på Mattilsynets vedtak. De tre ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynets_regioner_har_behandlet_de_tre_siste_klagene_paa_saker_om_kapasitetsokning_20212022.44374 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 23.09.2021

Parvovirus-infeksjon hos hund

Mattilsynet er informert om at det er påvist parvovirus-infeksjon hos noen hunder/valper i Sør-Norge. Det mistenkes ikke noe større sykdomsutbrudd og det er for tiden ikke mistanke om at dette dreier seg om et nytt eller endret vi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/parvovirusinfeksjon_hos_hund.44382 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 24.09.2021

Mattilsynet med tilsynskampanje om listeriatiltak hos produsenter av spiseferdig sjømat

Mattilsynet gjennomfører høsten 2021 og våren 2022 en tilsynskampanje hos godkjente produsenter av spiseferdig sjømat. I kampanjen skal Mattilsynet undersøke tiltak og rutiner for å hindre at de spiseferdige produktene blir forure... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/mattilsynet_med_tilsynskampanje_om_listeriatiltak_hos_produsenter_av_spiseferdig_sjomat.44372 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 23.09.2021

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44359 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 23.09.2021

Miljøgifter i fisk 2020 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2020__marine_oljer.44294 Publisert 17.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) er endret

I forbindelse med påvisning av mædi i Trøndelag sommeren 2019 ble det fastsatt en soneforskrift for å bekjempe sykdommen. Bekjempelse av mædi tar tid, dette på grunn av sykdommens snikende forløp og lange inkubasjonstid. Det er, s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/Pagaende_utbrudd_av_maedi/forskrift_om_sone_for_aa_hindre_spredning_av_maedi_i_visse_kommuner_i_trondelag_maedisone_er_endret.44188 Publisert 03.09.2021 | Sist endret 03.09.2021

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av anlegg for videre transport

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet ble prosedyrene for videre tr... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/import_og_eksport/grensekontroll/import_av_ikkeanimalske_risikoprodukter__naa_kan_du_soke_om_utpeking_av_anlegg_for_videre_transport.44146 Publisert 01.09.2021 | Sist endret 01.09.2021

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 31. august 2021 opphevet forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane. For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av viruset SAV2 i Sogn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_i_sogn_og_fjordane.44139 Publisert 31.08.2021 | Sist endret 31.08.2021

Overvåking av ILAV HPRdel i kontrollområder 2020

Det ble avdekket funn av sykdomsfremkallende ILA-virus ved 12 lokaliteter ved den månedlige overvåkingen innenfor kontrollområdene for ILA. Disse påvisningene ble fulgt opp og elleve av anleggene fikk stadfestet ILA-diagnose, mens... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_av_ilav_hprdel_i_kontrollomraader_2020.44114 Publisert 27.08.2021 | Sist endret 27.08.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland

Mattilsynet har 26. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke Fiskes... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_gildeskaal_bodo_og_beiarn_kommuner_nordland.44102 Publisert 26.08.2021 | Sist endret 26.08.2021

Kontrollområdeforskrift for ILA i Lenvik kommune, Troms er opphevet

Kontrollområdeforskrift for ILA i Lenvik kommune, Troms er 24. august 2021 automatisk opphevet. I forbindelse med ILA-utbrudd på lokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Senja kommune (tidligere Lenvik kommune), ble det opprettet et kontr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/kontrollomraadeforskrift_for_ila_i_lenvik_kommune_troms_er_opphevet.44090 Publisert 24.08.2021 | Sist endret 24.08.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 23. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessone 2 rundt lokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_2_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_sorreisa_senja_dyroy_ibestad_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark.44087 Publisert 23.08.2021 | Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet endrer forskrift om kontrollområde for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke

Mattilsynet har 23. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke. I... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_austrheim_gulen_fedje_oygarden_og_alver_kommuner_vestland_fylke.44078 Publisert 23.08.2021 | Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 19. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_ibestad_senja_gratangen_tjeldsund_lavangen_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.44042 Publisert 19.08.2021 | Sist endret 19.08.2021

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland fylker

Mattilsynet har 18. august 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland fylker I... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_tjeldsund_narvik_evenes_lodingen_og_hamaroy_kommuner_troms_og_finnmark_og_nordland_fylker.44019 Publisert 18.08.2021 | Sist endret 18.08.2021

Mattilsynet endrer kontrollområdet for krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold

Mattilsynet har 17. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold Krepsepest ble 11. august 2021 påvis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/mattilsynet_endrer_kontrollomraadet_for_krepsepest_i_glomma_vassdragssystem_002_hedmark_akershus_og_ostfold.44013 Publisert 17.08.2021 | Sist endret 17.08.2021

Veterinær grensekontroll sjømat 2020

I 2020 ble 91 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat. Mesteparten av sjømaten som ble importer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2020.43990 Publisert 11.08.2021 | Sist endret 11.08.2021