Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke

Mattilsynet har fredag 29. mai 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 20576 Kvanntoneset i Lavangen komm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_lavangen_gratangen_ibestad_dyroy_og_salangen_kommuner_troms_fylke.39299 Publisert 29.05.2020 | Sist endret 29.05.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Nova Sea AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_gildeskaal_kommune_i_nordland_fylke.39151 Publisert 28.05.2020 | Sist endret 28.05.2020

Nytte- og risikovurdering av jodberikning med hovedvekt på tilsetning av jod til salt

På oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet har VKM vurdert inntaket av jod samt effekten av ulike berikningscenarioer for jodinntaket i både den generelle befolkningen og i utsatte grupper. Berikningscenarioene omhandler vurd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/nytte_og_risikovurdering_av_jodberikning_med_hovedvekt_paa_tilsetning_av_jod_til_salt.39267 Publisert 26.05.2020 | Sist endret 26.05.2020

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Det er gjort endringer i reglene for importkontrollen av ikke animalske produkter. Appelsiner og diverse andre sitrusfrukter fra Tyrkia og kryddermiks fra Pakistan tas inn på listen i vedlegg I, mens bringebær fra Serbia, aprikose... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.39244 Publisert 25.05.2020 | Sist endret 25.05.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 22. mai 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal fylke. ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_heroy_ulstein_vanylven_orsta_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.39239 Publisert 22.05.2020 | Sist endret 26.05.2020

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2019

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2019. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2019.39226 Publisert 20.05.2020 | Sist endret 20.05.2020

Det er ikke tillatt å bruke Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj inneholdende dietanolamin til matproduserende dyr

Mattilsynet minner om at legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. inneholdende hjelpestoffet dietanolamin ikke er tillatt å bruke til matproduserende dyr. Forbudet mot bruk til matproduserende dyr ble ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/det_er_ikke_tillatt_aa_bruke_flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_inneholdende_dietanolamin_til_matproduserende_dyr.39208 Publisert 19.05.2020 | Sist endret 19.05.2020

Kan søke om dispensasjon fra 0,2 lusegrensen i ukene 21-23 i Nordland og Troms og Finnmark

Utfordringer med blant annet vintersår og lave sjøtemperaturer i nord gjør at behandlinger mot lakselus kan være utfordrende utfra hensynet til fiskevelferd. Mattilsynet kan ikke gi generell dispensasjon fra lusekravet. I stedet k... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/kan_soke_om_dispensasjon_fra_02_lusegrensen_i_ukene_2123_i_nordland_og_troms_og_finnmark.39205 Publisert 19.05.2020 | Sist endret 19.05.2020

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knytt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_sorreisa_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.39202 Publisert 19.05.2020 | Sist endret 19.05.2020

Radioaktivitet i norsk mat - resultater fra overvåkningen av næringsmidler 2016-2018

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivitet i næringsmidler startet 2016. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet fra mat og vannprøver tatt i årene 2016-... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/radioaktivitet_i_norsk_mat__resultater_fra_overvaakningen_av_naeringsmidler_20162018.39198 Publisert 19.05.2020 | Sist endret 19.05.2020

Ny smittevernveileder for produsenter av frukt, bær og grønnsaker og potet

En ny veileder gir norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, råd og informasjon om godt smittevern, i forbindelse med utbrudd av koronavirus. Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet Last ned veilede... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/ny_smittevernveileder_for_produsenter_av_frukt_baer_og_gronnsaker_og_potet.39147 Publisert 14.05.2020 | Sist endret 14.05.2020

Laksefisk fra flere lokaliteter kan eksporteres til Australia

Mattilsynet har innført et nytt kontrollregime for eksport av laksefisk til Australia. Endringen innebærer at det kan gå laks fra flere lokaliteter enn tidligere, og at flere slakterier enn før kan ha fisk i ventemerd selv om den ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/laksefisk_fra_flere_lokaliteter_kan_eksporteres_til_australia.39000 Publisert 12.05.2020 | Sist endret 12.05.2020

Endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensing. På etiketten til plantevernmidler er det... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler_vann/endring_av_regelverket_for_avstand_til_vann_ved_bruk_av_plantevernmidler.38955 Publisert 11.05.2020 | Sist endret 11.05.2020

Endring i forskrift om settepoteter – forenklet omsetning av settepoteter i små kvanta

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en endringsforskrift som åpner for forenklet omsetning av sertifiserte settepoteter i mindre kvantum Endringen er i samsvar med Mattilsynets anbefaling og vil kunne bidra til et mer tilp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/savarer_og_annet_formeringsmateriale/sertifisering_av_settepoteter/endring_i_forskrift_om_settepoteter__forenklet_omsetning_av_settepoteter_i_smaa_kvanta.38861 Publisert 07.05.2020 | Sist endret 07.05.2020

Risikoanalyse (PRA) for Strawberry mottle virus

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Bioforsk (nå NIBIO) i 2014 en forenklet risikovurdering for planteskadegjøreren Strawberry mottle virus. Arbeidet ble utført som grunnlag for fastsettelse av innførselskrav da det ble åpnet op... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/virus_i_jordbaer/risikoanalyse_pra_for_strawberry_mottle_virus.38735 Publisert 04.05.2020 | Sist endret 04.05.2020

Risikoanalyse (PRA) for Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus)

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Bioforsk (nå NIBIO) i 2014 en forenklet risikovurdering for planteskadegjøreren Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus). Arbeidet ble utført som grunnlag for fastsettelse av inn... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Liten_jordbarbladlus_Chaetosiphon_fragaefolii/risikoanalyse_pra_for_ichaetosiphon_fragaefoliii_liten_jordbaerbladlus.38725 Publisert 04.05.2020 | Sist endret 04.05.2020

Aksjon pærebrann 2019

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2019. Vi gjennomførte 10 355 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 488 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2019.38686 Publisert 30.04.2020 | Sist endret 30.04.2020

Risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert utført en risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni. Hva undersøkte VKM:VKM har utført en risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni. D... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/risikovurdering_av_rovmidden_amblyseius_andersoni.38681 Publisert 30.04.2020 | Sist endret 30.04.2020