Til hovedinnhold

Når skal du melde fra om resistente bakterier?

Laboratorier og veterinærer skal melde Mattilsynet umiddelbart hvis de mistenker eller påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. Andre resistente bakterier, uansett dyreart, er det sju dagers frist på å melde.

Faglig oppdatert

Mistanke om og påvisning av LA-MRSA hos storfe, småfe og svin skal meldes umiddelbart

LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) er kategorisert som en nasjonal liste 2-sykdom hos storfe, småfe og svin. Nasjonal liste 2-sykdommer regnes som alvorlige, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Les mer om LA-MRSA. 

Dersom det påvises MRSA hos svin, storfe eller småfe, vet vi ikke om det er  LA-MRSA før den er undersøkt nærmere. Derfor skal veterinærer og laboratorium varsle Mattilsynet om alle funn av MRSA på disse artene straks de mistenker eller påviser dem.

Disse bakteriene skal det meldes om – frist 7 dager

Du skal melde fra om følgende resistensformer, uansett dyreart:

 • Kolistinresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp.
 • ESBL/AmpC beta-laktamase produserendeEnterobacterales og Pseudomonas spp.
 • Karbapenemaseproduserende/Karbapenemresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp.
 • Linezolidresistente enterokokker (LRE)
 • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
 • Linezolidresistente stafylokokkker (LRS)
 • Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
 • Fluorokinolonresistente termofile Campylobacter spp.

Fristen for å melde fra er 7 dager etter påvisning.

Oversikten er hentet fra nasjonal liste 3, tabell 8 Antibiotikaresistente bakterier. Se hele tabellen i liste 3 i vedlegget til dyrehelseforskriften.

Slik gjør du

Meld fra om resistente bakterier

Du melder fra om resistente bakterier på Mattilsynets skjematjenester.  Bruk skjemaet "Melde sykdom/skadegjører".

Alternativt kan du ta kontakt med Seksjon dyrehelse ved Mattilsynets Hovedkontor for informasjon om hvor du kan rapportere.

Meldingen skal inneholde

 • navn, telefonnummer og e-postadresse til melder
 • sykdom/diagnose
 • resistenstype
 • kommunen der dyret holdes
 • art
 • antall dyr
 • tidspunkt for mistanke

Dersom det finnes bakterieisolat, ber vi deg også sende dette til Veterinærinstituttet for videre analyse.

Slik fyller du ut skjemaet (pdf)

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 19

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 20

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 21

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 21

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 38

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 39

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 40

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 41

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
§ 41.Isolater og nye prøver

Laboratorier skal på anmodning fra Mattilsynet sende bakterieisolater til Veterinærinstituttet.

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no