Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2020

I 2020 kartla Mattilsynet omfanget av genmodifisert materiale i fôr til hester og visse andre matproduserende dyr. Det ble funnet flere ulovlige fôrblandinger til hest, fjørfe og kaniner. Forekomsten av genmodifisert mat og fôr på det norske markedet er ellers generelt lav.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer

  • Mat: Importerte matvarer iht risikovurdering. Programmet ble avbrutt.
  • Fôr: Importerte ferdigpakkede fôrblandinger til hest, fisk, fjørfe og gnagere. Fôrråvarer (fôrmidler) av mais, raps og sukkerbete fra EU.
  • Såvarer: Importerte såvarer av sukkermais, fôrmais, rybs, raps og sukkerbete
Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?
  • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
  • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
  • Seks fôrblandinger til hest inneholdt ulovlige mengder EU-godkjent genmodifisert materiale. I tillegg fant vi 22 produkter av fôrblandinger til hest, fjørfe og kanin, som var merket med innhold av genmodifiserte råvarer. Alle produktene ble trukket fra markedet av importørene på eget initiativ eller etter pålegg fra Mattilsynet.
  • Fem av 19 prøvetatte fôrråvarer fra EU (mais-, raps- og sukkerbete-produkter) inneholdt sporforurensninger av genmodifiserte fôrråvarer.
  • Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i de fire matprøvene som ble tatt ut før programmet ble avbrutt pga. koronarestriksjonene i mars 2020. Annen kontroll i markedet førte til at fire importører trakk sjokolade og godterier merket med innhold av genmodifiserte ingredienser fra markedet.
  • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
  • Tolv av 39 fôrimportører og seks av åtte såvareimportører hadde tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat for og savårer 2020 (PDF)