Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019

I 2019 ble det funnet spor av mulig ulovlig genmodifisert ris i to av totalt 149 prøver av mat, fôr og såvarer, gjennom Mattilsynets årlige tilsyn med genmodifisering. Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er lav.

Publisert

Mattilsynet kartla for første gang omfanget av genmodifisert materiale i spesialmat (f.eks. barnemat, slankeprodukter og medisinske næringsmidler), sportsprodukter og allergi- og vegetarprodukter.

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

  • Mat: Importerte matvarer i utvalgte produktgrupper: Vegetar- og allergiprodukter, sportsprodukter og spesialmat (fellesbetegnelse for mat til spedbarn og småbarn, mat til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll (slankeprodukter)). Produktene inneholdt ingredienser av mais, soya eller ris.
  • Fôr: Fôrråvarer (fôrmidler) av soya, mais, raps og ris importert fra land utenfor EU.
  • Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.
Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?
  • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
  • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
  • 40 prosent av mat- og fôrprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale (tilsvarende ca. 28 prosent av matprøvene og 76 prosent av fôrprøvene).
  • Barnemat og allergi- og vegetarprodukter var i liten grad forurenset med genmodifisert materiale, mens sportsprodukter, kosterstatningsprodukter (slankeprodukter) og medisinske næringsmidler med få unntak var forurenset med genmodifisert materiale, primært EU-godkjent genmodifisert soya.
  • To av matprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale som ikke kunne utelukkes å være ulovlig genmodifisert ris (en type vegetarburger og en type riscrisp til bruk i sjokolade).
  • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
  • 17 av 44 matimportører, 13 av 17 fôrimportører og tre av åtte såvareimportører hadde gode nok rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019 (PDF)