Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018

I 2018 ble det avdekket innhold av ulovlig genmodifisert materiale i én av totalt 169 prøver av mat, fôr og såvarer, gjennom Mattilsynets årlige tilsyn med genmodifisering. 

Publisert

Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er svært lav.

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

  • Mat: Risikobasert utvalg av importerte matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya. Grensekontrollpliktige risprodukter fra Kina.
  • Fôr: Fôrråvarer (fôrmidler) av soya, mais, raps og ris importert fra land utenfor EU.
  • Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.
Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?
  • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
  • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
  • 39 prosent av de analyserbare mat- og fôrprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale (tilsvarende ca. 24 prosent av de analyserbare matprøvene og 64 prosent av fôrprøvene).
  • Én av prøvene inneholdt spor av ulovlig genmodifisert ris i frossen ferdigrett med ris (COOP Pannemiks med ris).
  • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
  • 20 av 47 matimportører, alle 15 fôrimportørene og to av seks såvareimportører hadde tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018 (PDF)