Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

I 2016 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to av totalt 129 mat-, fôr- og såvareprøver. Funnene ble gjort i importerte tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya.
Fôr: Soya-, mais-, rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk.
Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva fant vi?

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. De to funnene var i henholdsvis tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA.

47 prosent av mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, fordelt på omlag 15 prosent av matprøvene og 77 prosent av fôrprøvene. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering og foredling før mottak i Norge.

Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.

Kun 14 av 33 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører.

Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat fôr og såvarer 2016 (PDF)