Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014

I Mattilsynets tilsynsprosjekt ble det i 2014 påvist ulovlig GMO-innhold i 7 av totalt 54 prøver av næringsmidler, men ikke i noen av de 67 prøvene tatt av fôr- og såvarer. Alle de syv produktene hvor det ble funnet ulovlig GMO ble fjernet fra markedet.

Publisert

Mattilsynet kontrollerer årlig forekomsten av ulovlig GMO-materiale i næringsmidler, fôrvarer og såvarer. Dette er stikkprøvekontroller av varer der risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst. Målet med tilsynsprosjektet er å sjekke om de som importerer varer følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter.

Tilsynsprosjektet skjer i samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet har hatt ansvar for laboratorieanalysene.

Hva ble undersøkt?

Næringsmidler

Prøvene bestod hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya siden det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg ble noen ris- og linfrøprodukter undersøkt.

Vurdering av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og kontroll av internkontrollsystem er en sentral del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider for å forsøke å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôrvarer

Prøvene som ble tatt ut av fôrvarer var hovedsakelig vegetabilske produkter til bruk i landdyrfôr som importeres direkte fra land utenfor EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

Såvarer

Artene som det ble tatt prøver av i 2014 var mais og raps/rybs. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte såvareprøvene.

Tidsrom
2014
Fil
Rapport tilsyn med genmodifisering 2014 (PDF)