Til hovedinnhold

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i 2023?

Denne siden inneholder en oversikt over hvilke områder Mattilsynet fokuserer på i den offentlige kontrollen i 2023. 

Publisert

Dette er ikke en fullstendig oversikt over alt vi fører tilsyn med i løpet av et år. Beskrivelser for tilsyn på flere fagområder vil komme utover vinteren 2023.

Mat og vann

Videreføring av kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2023

Kontroll med hygieniske barrierer i vannbehandlingen i 2023

Tilsyn med matimportører i 2023

Merkesjekken – Mattilsynet ser på matinformasjon på fiskematprodukter i 2023

Tilsyn med matinformasjon hos næringsmiddelprodusenter i 2023

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Tilsyn med næringsmidler til særskilte grupper i 2023

Smilefjestilsyn i 2023

Tilsyn med serveringssteder i 2023

Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Tilsyn med sjømatområdet i 2023

Tilsyn med detaljhandel i 2023

Tilsyn med kantiner og cateringvirksomheter i 2023

Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

Tilsyn med virksomheter som produserer kjøtt- og kjøttprodukter meieriprodukter og eggprodukt i 2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

Tilsyn med godkjente spireprodusenter

Tilsyn i registrerte virksomheter

Dyr og dyrehold

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2023

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold i 2023

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker i 2023

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Fisk og akvakultur

Tilsyn med sjømateksport i 2023

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

Planter og dyrking 

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

Tilsyn med registreringsmeldinger for gjødselvarer i 2023

Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2023

Kosmetikk

Tilsyn med virksomheter som importerer, produserer eller omsetter kosmetiske produkter i 2023