Til hovedinnhold

Varsle om kosmetikk

Om varselet

Skriv så spesifikt du kan, til dømes produktnavn, merke, produsent, sporingsinformasjon.

Skriv kort og konkret.

Legg gjerne ved dokumentasjon som kjem saka ved, som bilete eller tekst (maks éin fil, maks storleik på fila er 8MB).

Skriv tidspunktet eller perioden så nøyaktig du kan.

Veit du ikkje namnet, gje andre opplysningar som hjelper oss å finne verksemda eller den ansvarlege.

Veit du ikkje gateadressa, gje informasjon som kan hjelpe oss å finne staden det gjeld. Søk i kart.

Skriv inn ditt eige postnummer dersom du ikkje kjenner postnummeret til verksemda eller den ansvarlege.