Til hovedinnhold

Varsle om planter eller planteskadegjerar

Om bekymringa

Fortel så spesifikt som mogleg. Gjeld det til dømes eit symptom på ein plantesjukdom eller angrep av ein planteskadegjerar, ulovleg import eller liknande?

Fortel kort og konkret.

Legg gjerne ved relevant dokumentasjon, som bilete eller tekst (maks éin fil, maks storleik på fila 8MB).

Oppgje tidspunktet eller tidsrommet så presist du kan.

Veit du ikkje namnet, gje oss andre opplysningar slik at vi kan finne verksemda eller den ansvarlege for det du varslar om. 

Veit du ikkje gateadressa, gje informasjon som kan hjelpe oss å finne staden det gjeld. Søk i kart.

Skriv ditt eige postnummer dersom du ikkje kjenner postnummeret til verksemda eller den ansvarlege.