Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Styrket beslutningsgrunnlag i arbeidet med miljøvurdering av plantevernmidler

Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der en har kartlagt de mest vanlige forekommende fugler og små pattedyr i ulike jordbruksvekster. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantever... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/styrket_beslutningsgrunnlag_i_arbeidet_med_miljovurdering_av_plantevernmidler.37958 Publisert 28.01.2016 | Sist endret 09.03.2020