Til hovedinnhold
Rapport

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2021

I 2021 ble 13 930 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
  • Ingen funn av ulovlige legemidler
  • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2021 (PDF)