Forskrift om restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, oppheves i dag, 4. juli 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, ble fastsatt 18. januar 2022, etter utbrudd av ILA på lokalitet 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune.

Vernesonen rundt lokalitet Jørstadskjera ble opphevet 4. juli 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 4. juli 2024.

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær og Suldal kommuner, Rogaland, som ble fastsatt 3. april 2023 etter nytt ILA-utbrudd på lokalitetene 14495 Nordeimsøyna og 30036 Jørstadskjera, gjelder fremdeles, og vil først oppheves 5. juni 2026.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55

Avdelingssjef Håvard Hustoft, Avdeling akvakultur region sør og vest, tlf.: 22 77 91 95.