Til hovedinnhold

Regler for flytting av småfe

Hovedregelen er forbud mot å flytte hunndyr mellom anlegg med småfe med forskjellig driftsansvarlig og forbud mot å flytte småfe mellom regioner.

Faglig oppdatert

Veiviser og skjema for din situasjon

Finn ut hvilke regler som gjelder i din situasjon 

eller

se en skjematisk oversikt over hvilke regler som gjelder for ulike situasjoner.

Hovedregler

Dersom du ønsker å flytte småfe (sau, geit, vær, bukk, lam og kje), må du være klar over at:

  1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit mellom anlegg med småfe med forskjellig driftsansvarlig.
  2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene og ut av områder som har hatt skrapesjuke. Du finner oversikten over småferegioner lenger ned på denne siden.
  3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe. Du finner soneforskriftene lenger ned på denne siden.
  4. Avsenderanlegget skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau. Dette gjelder selv om du skal starte opp med sau med å hente dyr fra kun ett dyrehold.

Når flytting er forbudt, kan du likevel søke Mattilsynet om tillatelse til flytting. Du finner søknadsskjema lenger ned på denne siden.

Småferegioner

Region 1: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region 2: Vestland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland og Agder.

Region 4: Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Egne soneforskrifter i visse områder

Rogaland, kommunene Etne og Sveio og visse kommuner i Agder: Det er en egen fotråteforskrift (lovdata.no) som regulerer flytting av sau innenfor og ut av områder som har hatt fotråte.

Trøndelag: Det er en egen mædi-forskrift (lovdata.no) som regulerer flytting av sau i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone). 

Les mer

Veileder om flytting av småfe 

Veileder til fotråteforskriften 

Veiviser - flytting i mædisonen

Dokumenter du kan trenge

Her er dokumenter du kan trenge hvis du skal søke om å flytte sau eller geit. 

Søknad om flytting av småfe

I en del tilfeller må du søke Mattilsynet om å flytte småfe. Både du som kjøper og du som selger må fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Mattilsynets postmottak.

Søknadsskjema

Egenerklæring for flytting av småfe

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal ofte følges av en egenerklæring.

Egenerklæring

Egenerklæring helse for fotråte

Erklæringen skal brukes ved overføring av sau mellom anlegg i Aust-Agder og Rogaland, og kommunene Etne og Sveio i Hordaland.

Egenerklæring helse

Veterinærattest

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe skal ofte ha en veterinærattest.

Veterinærattest

Veterinærattest for fotråte

Det kreves veterinærattest ved overføring av værlam fra sone Sør-Rogaland til sone Midt-Rogaland, fra Midt-Rogaland til sone Sør-Rogaland og fra sone Valle til sone Aust-Agder. 

Veterinærattest fotråte

Regelverk

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

Forskrift om forbod mot å overføre sau, Rogaland