Til hovedinnhold

Krav til tilleggsmerking ved forflytning av oppdrettshjort

Publisert

Hver gang oppdrettshjort overføres til et nytt anlegg i Norge, skal de merkes med et hvitt øremerke. Dette må du gjøre innen syv dager etter ankomst til det nye anlegget, og før dyret eventuelt flyttes igjen. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med et nytt hvitt øremerke.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no