Til hovedinnhold

Reise med hund, katt eller ilder fra EU/EØS

Disse reglene gjelder når du skal flytte til eller feriere i Norge, hente et dyr du har kjøpt i utlandet, eller når du har hatt med dyret utenlands og skal tilbake igjen. 

Faglig oppdatert

Reglene på denne siden gjelder for reise til Norge fra andre EU-/EØS-land enn Sverige. Reiser du med hund, katt eller ilder fra Sverige, gjelder enklere regler.

Reise fra Sverige til Norge med hund

Reise med Sverige til Norge med katt eller ilder

Du kan få en sjekkliste for reisen din fra alle verdens land hvis du bruker Veiviser: Reise med kjæledyr

Hvis du skal reise fra Norge til et annet land og lurer på hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til, anbefaler vi at du kontakter ambassaden til landet: Diplomatiske forbindelser (regjeringen.no)

Fra EU-/EØS-land til Norge

Disse reglene gjelder når du reiser med hund, katt og ilder som du har med som kjæledyr fra EU-/EØS-land til Norge:

  • Dyret skal være merket med tatovering eller microchip. Hvis dyret er merket etter 03.07.11, er det kun microchip som gjelder. 

  • Dyret skal ha EU-godkjent kjæledyrpass. 

  • Dyret skal være vaksinert mot rabies. Vaksineringen må gjøres av veterinær og tidligst når dyret er minimum tolv uker gammelt. Når dyret blir rabiesvaksinert første gang, regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, så lenge gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. 

  • Dyret må være over tre måneder på grunn av alderskravet ved rabiesvaksinering. 

  • Alle hunder som skal reise inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (ormekur). Kravet om ormekur gjelder ikke for katter og ildere, og heller ikke for hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, eller Irland. Behandlingen mot dvergbendelorm skal være gjennomført av veterinær minst 24 og maksimalt 120 timer før ankomst til Norge. Et alternativ er å få hunden behandlet på to ulike datoer med maksimalt 28 dagers mellomrom ("28-dagersregelen"). Deretter behandles hunden minst hver 28. dag. 28-dagersregelen kan passe for deg som reiser ofte over grensen, eller for deg som bare skal på dagstur utenlands. Hvis du vil avslutte 28-dagers-behandlingsopplegget, må hunden få en siste behandling i Norge innen 28 dager etter forrige behandling. Alle behandlingene må gis av veterinær. Veterinæren må notere klokkeslettet for hver behandling. Hvis hunden får første behandling klokken 10, må den få neste behandling senest klokken 10 på dag 28. Dette gjelder for alle behandlingene fra den første til den siste. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for deg som reiser ofte. 

  • Når kjæledyr er med på reise fra land i EU/EØS-området, må dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret vises til Tollvesenet for kontroll. Gå eller kjør på rød sone i tollen. 

 

Regelverk