Til hovedinnhold

Europakommisjonen ønsker innspill til regler for veterinærer og dyreeiere om legemidler til dyr som gis gjennom munnen 

Publisert

Europakommisjonen har foreslått en delegert forordning som utfyller regelverket om legemidler til dyr. En endring i regelverket er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill. 

Dette initiativet innfører regler for veterinærer og dyreeiere angående legemidler til dyr som gis gjennom munnen blandet med vann, melk eller fôr. Reglene vil bidra til å sikre effektiv og trygg bruk av legemidler til dyr og bidra til folke- og dyrehelse, sikkerhet i matkjeden og miljøvern.

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli vurdert av Europakommisjonen. I «explanatory memorandum», som kommer sammen med rettsakten, skal det fremgå hvordan innspillene er hensyntatt.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til EU-kommisjonen innen 10. januar 2024.Oral administration of veterinary medicines – rules to ensure effective and safe use (europa.eu)