Til hovedinnhold
Søk
Tilsynsrapport

Dyrevelferd for landdyr 2020 - årsrapport

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2020. Her finner du også rapporter fra tidligere år.

Publisert

Matilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold.

  • Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold.
  • Vi får bekymringsmeldinger fra publikum.
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også ligge til grunn for valget av hvem som inspiseres.

Her er våre årsrapporter for dyrevelferd som helhet.

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020

Hva ble undersøkt?

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2020, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd

Tidsrom
2020
Hva fant vi?

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 23 dyrehold. Dette er 0,8 % av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 39 % av de 2840 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020 (PDF)

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2019

 

 

Hva ble undersøkt?

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2019, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

Tidsrom
2019
Hva fant vi?

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 34 dyrehold. Dette er 0,5 % av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 35 % av de 663 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2019 (PDF)

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2018

Hva ble undersøkt?

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2018, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket.

Tidsrom
2018
Hva fant vi?

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 63 dyrehold. Dette er 0,7 prosent av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 39 % av de 7857 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2018 (PDF)

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017

Hva ble undersøkt?

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2017, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket.

Tidsrom
2017
Hva fant vi?

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 46 dyrehold. Dette er under en halv prosent (0,47) av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 40 % av de 8655 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017 (PDF)

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2016

Hva ble undersøkt?

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn, og hvilke tiltak som ble brukt for å bedre velferden for dyra og for å unngå mer lidelse.

Tidsrom
2016
Hva fant vi?

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold (0,44 %) av de 9439 dyreholdene hvor det ble gjennomført tilsyn med dyrevelferden i 2016.

Vi fant brudd på regelverket i 35 % av de 9439 dyreholdene som ble kontrollert.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2016 (PDF)