Til hovedinnhold

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomhetene som håndterer fisk og sjømat hvor animalske biprodukter oppstår og virksomheter som bearbeider animalske biprodukter.

Publisert

Det vil bli ført tilsyn med at de virksomhetene som håndterer fisk og sjømat oppfyller kravene til kategorisering og sporing av animalske biprodukter som oppstår i virksomheten. 

Det vil bli ført tilsyn med at virksomheter som bearbeider animalske biprodukter benytter den metoden de fikk godkjenning for og om de har validert denne metoden.

Dette ser vi etter

Det er krav i animaliebiproduktregelverket om at animalske biprodukter kategoriseres etter risiko (kat. 1–3) der de oppstår og at de følges av handelsdokument for sporingsformål. Animalske biprodukter som skal anvendes til fôr eller til gjødsel og jordforbedring må være av riktig kategori og må bearbeides i en godkjent virksomhet og med en godkjent bearbeidingsmetode. Dette skal bidra til trygg bruk av animalske biprodukter og blant annet hindre spredning av smittestoffer. Målet med tilsynet i 2023 er å sikre at animalske biprodukter kategoriseres og spores der de oppstår og at de bearbeides i henhold til kravene i bearbeidingsvirksomheten.

I virksomheter som håndterer fisk og sjømat er tilsynet med animalske biprodukter lagt som en del av øvrig tilsyn med virksomheten.

I virksomheter som bearbeider animalske biprodukter, undersøker vi om aktiviteter som utføres i virksomheten samsvarer med godkjenninger/registreringer som virksomheten har, og om informasjonen i de offisielle virksomhetslistene er korrekt.

Animaliebiproduktregelverket setter strenge og svært konkrete krav til bearbeidingsmetode med prosess-parametre og kritiske kontrollpunkt. Vi undersøker om de bruker den bearbeidingsmetoden de fikk godkjenning for og om de har validert den metoden de bruker. Validering betyr at de må dokumentere at produksjonsprosessen er effektiv og ivaretar kontrollen med aktuelle farer. Vi undersøker om de som del av valideringen, har gått gjennom sin fareanalyse og de kritiske kontrollpunktene og eventuelt revidert dette når de har gjort endringer i produksjonen. Vi ser også på dokumentasjon på at produktene har gjennomgått planlagt bearbeiding.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle bearbeidingsanleggene for animalske biprodukter i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.